Ne nasjedajte na lažne emailove

Zavod zdravstvenog osiguranja Kantona Sarajevo svakodnevno prati dešavanja masovnih pokušaja napada i ugrožavanja informacionog sistema koji su zabilježeni u regionu (Hrvatska, Makedonija i dr.), te Vas ovim putem informišemo da smo u svakodnevnoj komunikaciji sa sudionicima informacionog sistema gdje kontinuirano vršimo unapređenje istog.

Upozoravamo osiguranike da ne nasjedaju na eventualne upite putem privatne ili poslovne email pošte koji se odnose na odavanje ličnih podataka, a koje navodno „traži ZZO KS“ obzirom da Zavod zdravstvenog osiguranja Kantona Sarajevo svoju komunikaciju sa osiguranicima obavlja putem redovnih kanala, te Vas molimo za razumijevanje ukoliko ćemo, na Vaše upite, koji se šalju putem emaila, odgovarati tek nakon provjere validnosti email adrese osiguranika.
Stručna služba Zavoda zdravstvenog osiguranja Kantona Sarajevo, poduzima sve aktivnosti kako bi sigurnost informacionog sistema unaprijedila na zadovoljavajući nivo.