Korištenje produženog bolničkog liječenja u rehabilitacionim centrima

Zavod zdravstvenog osiguranja Kantona Sarajevo  kontinuirano sprovodi aktivnosti kako bi  svojim osiguranicima   omogućio što bolju, dostupnu i kvalitetnu zdravstvenu zaštitu,  a time  i produženo bolničko liječenje u rehabilitacionim centrima. Prava na isto ostvaruje se u skladu sa Pravilnikom o utvrđivanju prava osiguranih osoba na medicinsku rehabilitaciju, uslovima i postupku za ostvarivanje tog prava. 

Zavod ima sklopljene  ugovore sa  Banjom Terme Ilidža, Banja Olovo i Reumal Fojnica.

 Ovim putem vas obavještavamo da su navedene banje dužne pružati usluge balneofizikalnog tretmana  uz ovjeren obrazac  izdat od strane Zavoda zdravstvenog osiguranja KS, bez ikakve novčane naknade od strane osiguranika.