Zavod zdravstvenog osiguranja Kantona Sarajevo će u cilju zaštite prava osiguranika na zdravstvenu zaštitu vršiti blagovremeno refundaciju za izvršene MRI preglede u skladu sa navedenim uputstvom

U skladu sa obavještenjem  Ministarstva zdravstva KS br.10-33-9231/23 od 19.05.23.g., kojim nas informišu   da od 01.05.2023.g. na KCUS aparat za MR preglede nije u funkciji . U skladu  sa navedenim naručeni osiguranici nisu mogli dobiti usluge ovog pregleda. Po preporuci Ministarstva  poduzet će se slijedeće aktivnosti od strane ZZO KS, a u interesu zaštite prava osiguranih lica i omogućavanja korištenja zdravstvene zaštite.

Svi osiguranici koji imaju već zakazane termine od 01.05.2023.g. do uspostavljanja u funkciju MRI  aparata imaju pravo uraditi pregled u registrovanim zdravstvenim ustanovama. Da bi se izbjegle nedoumice svi osiguranici koji su imali termin od 01.05.2023.g.do 20.05.2023.g.mogu  obaviti pregled u narednom periodu, ili ukoliko su već obavili pregled, a zakazani termin na KCUS-u je bio od  01.05.23.god. mogu se obratiti Zavodu. Osiguranici  koji imaju zakazan termin od 20.05.23.g. i dalje, mogu obaviti MR pregled  na dan zakazanog termina na KCUS.Obzirom da ne znamo koliko ce dugo MRI biti izvan funkcije  molimo da poštujete  upute.

Ministarstvo zdravstva KS je preuzelo obavezu da će redovno obavještavati osiguranike o napretku rješavanja problema  vezano za MRI aparata i ponovnoj uspostavi njegove funkcionalnosti.

Zavod zdravstvenog osiguranja Kantona Sarajevo će u cilju zaštite prava osiguranika na zdravstvenu zaštitu vršiti  blagovremeno refundaciju za izvršene MRI preglede u skladu sa gore navedenim uputstvom.

Za podnošenje zahtjeva za refundaciju utrošenih sredstava za MRI pregled u periodu od 01.05.2023.g. i dalje, potrebno je dostaviti slijedeću dokumentaciju za refundaciju sredstava o izvrsenom pregledu u nekoj od registrovanih zdravstvenih ustanova:

-zahtjev za refundaciju (na šalteru bilo koje poslovnice ZZO)

-uputnicu za MRI pregled na kojoj je naznačen termin zakazanog pregleda,sa pečatom ustanove.Ukoliko osiguranik nema navedenu uputnicu Zavod će po službenoj dužnosti tražiti potvde od KCUS o zakazanom terminu.

-fiskalni racun iz registrovane zdravstvene ustanove sa decidno navedenom pruženom uslugom na ime osiguranika

Zahtjevi će se rješavati u najkraćem mogućem roku u interesu naših osiguranika