Najavljeni nestanka električne energije u periodu od 09h do 15h na dan 31.03.2022

O B A V I J E S T

Zbog najavljenog nestanka električne energije u periodu od 09h do 15h na dan 31.03.2022. godine, poslovnica Novo Sarajevo – Novi Grad neće raditi, izuzev Službe protokola i to isključivo zaprimanje akata.

Rad sa strankama na dan 31.03.2022. godine obavljat će se isključivo u sljedećim poslovnicama Zavoda:

Poslovnica Centar-Stari Grad,

Poslovnica Ilidža,

Poslovnica Ilijaš,

Poslovnica Hadžići i

Poslovnica Vogošća.

Zahvaljujemo na razumijevanje.

ZAVOD ZDRAVSTVENOG OSIGURANJA

KANTONA SARAJEVO