Obavijest o Odluci o privremenom finansiranju Zavoda zdravstvenog osiguranja Kantona Sarajevo za period od 1. januara do 31.marta 2023.g.

Dana 28.12.2022.g. održana je Prva redovna sjednica Skupštine Kantona Sarajevo, na čijem se dnevnom redu, između ostalog , našao i  Prijedlog Odluke o davanju saglasnosti na Odluku o privremenom finansiranju Zavoda zdravstvenog osiguranja Kantona Sarajevo za period od 1. januara do 31.marta 2023.g. koji je nakon kratke rasprave usvojen, čime je osigurano nesmetano finansiranje zdravstvene zaštite.

Također očekujemo da će Skupština Kantona Sarajevo u zakonskim rokovima usvojiti i finansijski plan Zavoda zdravstvenog osiguranja Kantona Sarajevo.

Odluka o privremenom finansiranju Zavoda zdravstvenog osiguranja Kantona Sarajevo za period od 1. januara do 31.marta 2023.g. stupa na snagu danom dobijanja saglasnosti Skupštine Kantona Sarajevo i primjenjivat će se do dobijanja saglasnosti Skupštine Kantona Sarajevo na Finansijski plan Zavoda zdravstvenog osiguranja Kantona Sarajevo za 2023.g., a najduže do 31.03.2023.g.