KZZOSA

O Zavodu zdravstvenog osiguranja Kantona Sarajevo

U cilju ostvarivanja prava i osiguravanja sredstava iz obaveznog zdravstvenog osiguranja osnovan je Zavod zdravstvenog osiguranja Kantona Sarajevo, sa sjedištem u Ložionička broj 2. Odluku o osnivanju Zavoda donijela je Skupština Kantona Sarajevo (“Službene novine Kantona Sarajevo”, broj 7/98) na osnovu koje je 31.05.1999.godine Kantonalni sud u Sarajevu donio Rješenje o upisu Zavoda u sudski registar.

Djelatnost Zavoda je utvrđena Zakonom o zdravstvenom osiguranju (“Službene novine Federacije BiH”, broj 30/97, 7/02, 70/08, 48/11, 36/18 i 61/22), Odlukom o osnivanju Zavoda, Statutom Zavoda i obuhvata:

  • provođenje politike razvoja i unapređivanja zdravstvene zaštite koja se osigurava obaveznim zdravstvenim osiguranjem;
  • planiranje i prikupljanje novčanih sredstava obaveznog zdravstvenog osiguranja, te plaćanje usluga zdravstvenim ustanovama i privatnim zdravstvenim radnicima;
  • obavlja poslove u vezi s ostvarivanjem prava osiguranih lica, brine se o zakonitom i blagovremenom ostvarivanju tih prava te im pruža stručnu pomoć u ostvarivanju prava i zaštite njihovih interesa;
  • obavlja poslove ugovaranja sa zdravstvenim ustanovama i privatnim zdravstvenim radnicima;
  • određuje kriterije i način korišćenja te visinu novčanog iznosa za naknadu putnih troškova u vezi s korištenjem zdravstvene zaštite i naknadu za pogrebne troškove;
  • određuje visinu naknade plaće i najviši iznos naknade plaće na teret kantonalnog zavoda osiguranja, način valorizacije osnovice za naknadu plaća za vrijeme bolovanja;
  • učestvuje u izradi i provodi međunarodne ugovore o socijalnom osiguranju u dijelu koji se odnosi na obavezno zdravstveno osiguranje;
  • vrši obračun dugovanja i potraživanja troškova zdravstvenog osiguranja i druge poslove u skladu sa ovim ugovorima;
  • obavlja poslove u vezi sa ostvarivanjem zdravstvene zaštite u inostranstvu, i privatnih zdravstvenih radnika saglasno zaključenom ugovoru za tekuću godinu;
  • obavlja poslove izrade podzakonskih i općih akata u vezi sa ostvarivanjem prava iz obaveznog zdravstvenog osiguranja za čije su donošenje nadležni organi Kantona odnosno zavoda. 
 
MISIJA ZAVODA ZDRAVSTVENOG OSIGURANJA KANTONA SARAJEVO:
 
Misija Zavoda zdravstvenog osiguranja Kantona Sarajevo je da efikasnim upravljanjem povjerenih sredstava, uvažavajući potrebe osiguranika Kantona Sarajevo, obezbijedi dostupnu, kvalitetnu i savremenu zdravstvenu zaštitu osiguranicima uz orijentisanost i opredijeljenost Zavoda da pruži podršku kontinuiranom funkcionisanju zdravstvenog Sistema.
 
VIZIJA ZAVODA ZDRAVSTVENOG OSIGURANJA KANTONA SARAJEVO:
 
Vizija Zavoda zdravstvenog osiguranja Kantona Sarajevo je da bude moderna institucija organizovana na principima profesionalnosti i kompetentnosti, koja na efikasan način vrši usmjeravanje finansijskih sredstava u cilju osiguravanja prava na kvalitetnu, blagovremenu i sveobuhvatnu zdravstvenu zaštitu osiguranicima Kantona Sarajevo, poštujući opredijeljenost Zavoda ka uspostavi boljeg, efikasnijeg i transparentnijeg postupanja uz potpunu primjenu zakonskih propisa.
 

 

Poslovnice

Šest poslovnica zdravstvenog osiguranja

Kontakt informacije

Pozovite nas

+387 33 725 200
+387 33 725 257

Pišite nam

info@kzzosa.ba

Pronađite nas

Ložionička br.2, 71 000 Sarajevo

Radno vrijeme

08:00h - 16:00h

 


Adresa: Ložionička br. 2, 71 000 Sarajevo

ID broj: 4200178560003,
PDV broj: 200178560003,
Broj upisa u sudski registar: 65-05-0051-12,
Depozitni račun broj: 154-921-2014617245,
Glavni transakcijski račun broj: 154-921-20146171-48,
Transakcijski račun broj: 134-001-11100067-72

Tel. +387 33 72 52 00, +387 33 72 52 07,
Fax +387 033 618 614

e- mail: info@kzzosa.ba,  kabinet@kzzosa.ba