Kako je istakao Direktor Zavoda Muamer Kosovac, ovim gestom šaljemo poruku dobrodošlice našim najmlađim osiguranicima te potvrđujemo opredjeljenje podrške osiguranicima i olakšanje pristupa pravima na koji god način je to moguće

Vodeći brigu o svim kategorijama osiguranika pa tako i o našem najvećem blagu – našim najmlađim članovima, Zavod zdravstvenog osiguranja Kantona Sarajevo je dao prijedlog Odluke o naknadi za izdavanje elektronskih zdravstvenih kartica, kojom će se osloboditi plaćanja naknade za izdavanje elektronske kartice prilikom prve prijave na zdravstveno osiguranje u Kantonu Sarajevo, naši tek rođeni osiguranici, a koja je usvojena od strane Upravnog odbora.

Cijeneći pronatalitetne politike kao veoma značajne, šaljemo poruku dobrodošlice našim najmlađim osiguranicima te potvrđujemo opredjeljenje podrške i olakšanje pristupa pravima na koji god način je to moguće.

Podsjećamo da Zavod kroz programe su(finansiranja) potpomognute oplodnje u praksi provodi već puni niz godina, te je u periodu 2022.g. bio lider u osiguranju i proširivanju paketa prava za bračne i vanbračne partnere koji imaju poteškoće sa začećem te izdvojio preko  4.7 miliona KM kroz refundacije za postupke biomedicinski potpomognute oplodnje i pozitivno riješio 1486 zahtjeva u korist osiguranika.

Podsjećamo naše osiguranike da, prilikom prve prijave bebe na zdravstveno osiguranje, nosioci osiguranja dostavljaju u najbližu Poslovnicu ZZO KS, obrazac za prijavu člana ZO1 (www.kzzosa.ba/publikacije/obrasci) i kopiju rodnog lista djeteta.