Zavod zdravstvenog osiguranja Kantona Sarajevo dosljedno provodi aktivnosti isključivo u korist osiguranika, a unutar granica svojih zakonskih ovlasti. Što se tiče nadležnosti za onkološke pacijente i nabavku citostatika, važno je napomenuti da ta pitanja nisu u nadležnosti Zavoda zdravstvenog osiguranja Kantona Sarajevo, već Zavoda zdravstvenog osiguranja i reosiguranja Federacije Bosne i Hercegovine.

Odgovornim upravljanjem javnim sredstvima, Zavod zdravstvenog osiguranja Kantona Sarajevo ostvario je značajne rezultate u unapređenju zdravstvene zaštite građana:

· 436.000.000 KM za zdravstvenu zaštitu;

· Povećanje od 7.000.000 KM za materijalne troškove zdravstvenim ustanovama;

· 80.000.000 KM za povećanje plata radnika u zdravstvu;

· 100.000.000 KM za lijekove sa liste lijekova za građane Kantona Sarajevo;

· Liječenje osiguranika u inostranstvu 8.387.000 KM (duplo veći iznos u odnosu na prethodni period);

· Ukinuta participacija prvi put nakon 24 godine;

· Ukinute liste čekanja za liječenje pacijenata od reumatoidnog artritisa - protokol za 130 pacijenata;

· Po prvi put uveden protokol za liječenje psorijaze;

· Po prvi put finansiranje prvog Hospisa u Kantonu Sarajevo;

· Ukinute administrativne barijere - osiguranje bez CIPS prijave;

· Besplatni senzori za sve bolesnike Dijabetes tipa 1

· Više od 20.000 usluga na koje građani čekaju duže od 3 mjeseca

· Besplatne elektronske zdravstvene knjižice za tek rođene osiguranike,

· Za liječenje teško oboljele djece 2.000.000 KM

Napominjemo da ukupan broj zahtjeva zaprimljenih za refundaciju lijekova koji nisu obuhvaćeni listom lijekova Kantona Sarajevo u 2023. godini iznosi 1.849 i odobrena je refundacija novčanih sredstava po više osnova u iznosu od 561.187,47 KM. Ukupno evidentirani troškovi na poziciji Sredstava za pomoć u liječenju - refundacije lijekova iznosi 351.063,50 KM dok troškovi finansiranja lijekova za IVF iznose 210.123.97 KM.

Naša institucija nastavlja sa svojim kontinuiranim radom u interesu osiguranika i cjelokupnog zdravstvenog sistema. Prioritet nam je i dalje pružanje adekvatne zdravstvene zaštite svim građanima, uvijek poštujući zakonske propise i visoke profesionalne standarde.