LISTA USPJEŠNIH KANDIDATA za prijem u radni odnos - STRUČNI SAVJETNIK ZA NABAVKE

LISTA USPJEŠNIH KANDIDATA stručni savjetnik za nabavke.pdf


Komisije za izbor kandidata za prijem u radni odnos jednog (1) stručnog savjetnika za nabavke, na neodređeno vrijeme

Poštovani,

Obavještavamo Vas da je Komisija za izbor kandidata za prijem u radni odnos jednog (1) stručnog savjetnika za nabavke, na neodređeno vrijeme po osnovu Javnog oglasa br. 01-30-5-10941-3/22 objavljenog 06.08.2022. godine, sačinila listu uspješnih kandidata kako slijedi:

LISTA USPJEŠNIH KANDIDATA

Šifra kandidataBroj bodova sa pismenog ispitaBroj bodova sa usmenog ispitaBroj bodova za prednost u zapošljavanju po posebnim uslovimaUkupan broj bodova (a+b+c)
abcd
JN – 1545/227030100
JN – 5496/2263925,297,2
JN – 2698/2249655
JN – 8721/2249Kandidat nije pristupio ispitu49

S poštovanjem