LISTA USPJEŠNIH KANDIDATA - za prijem u radni odnos jednog (1) Višeg stručnog saradnika za mrežu i hardver i jednog (1) Višeg referenta za IT na neodređeno vrijeme

Lista uspješnih kandidata za prijem u radni odnos IT.pdf

LISTA USPJEŠNIH KANDIDATA

 Lista uspješnih kandidata za poziciju jednog (1) Višeg stručnog saradnika za mrežu i hardver (VSS)

Šifra kandidataBroj bodova
sa pismenog
ispita
Broj bodova sa
usmenog ispita
Broj bodova za
prednost u
zapošljavanju po
posebnim
uslovima
Ukupan broj
bodova (a+b+c)
abcd
IT-4511/2270300100
IT-2593/226326089
IT-3481/227010080

 Lista uspješnih kandidata za poziciju jednog (1) Višeg referenta za IT (SSS) 

Šifra kandidataBroj bodova
sa pismenog
ispita
Broj bodova sa
usmenog ispita
Broj bodova za
prednost u
zapošljavanju po
posebnim
uslovima
Ukupan broj
bodova (a+b+c)
abcd
IT-6255/2270300100
IT-7259/22631217,0392,03