U Zavodu zdravstvenog osiguranja Kantona Sarajevo, godinu dana nakon što je uspješno uveden ISO standard 9001:2015, tim auditora certifikacijske kuće TÜV NORD Adriatic proveo je prvi nadzorni audit sistema upravljanja kvalitetom u skladu sa zahtjevima međunarodnog standarda EN ISO 9001:2015. Tokom provođenja nadzornog audita u Zavodu zdravstvenog osiguranja Kantona Sarajevo, auditori su analizirali poslovne procese Zavoda i realizaciju ranije datih preporuka.

U skladu sa zahtjevima standarda ISO 9001:2015, auditorski tim donio je zaključak da su u cijelom poslovanju Zavoda osiguranik i njegovo zadovoljstvo u prvom planu, te da je uređenost poslovnih procesa Zavoda u skladu sa međunarodnim standardom. Tim auditora nije utvrdio postojanje neusaglašenosti u radu. Konstatovana je posvećenost uposlenika Zavoda u obavljanju povjerenih im poslova, te evidentna opredijeljenost Zavoda za daljnja poboljšanja u radu.

Direktor Zavoda Muamer Kosovac iskazao je zadovoljstvo učinjenim u pogledu uspostave sistema upravljanja kvalitetom, koji doprinosi zadovoljstvu korisnika.

„Ovo priznanje prestižne certifikacijske kuće predstavlja potvrdu da zaista radimo u skladu sa svjetskim standardima, a krajnji cilj je poboljšanje naših usluga i zadovoljstvo naših korisnika. Nastavit ćemo se truditi da održimo i unaprijedimo ovaj nivo kvaliteta, jer smo svjesni da je to ključ za dugoročan uspjeh i povjerenje osiguranika", rekao je Kosovac.

Certifikat ISO 9001 prepoznatljiv je znak kod organizacija koje u svom poslovanju posebnu pažnju posvećuju kvaliteti svojih proizvoda i usluga. Naime, norma sadrži međunarodno primjenjive zahtjeve za kvalitetu proizvoda, usluga i razvoja, te pruža smjernice za poboljšanje učinkovitosti organizacije i njeno upravljanje na sistemski način, što je preduslov za osiguranje stalnog napretka.