Pozivaju se zainteresovani pružaoci zdravstvenih usluga iz oblasti porodične medicine sa područja Kantona Sarajevo da dostave svoje prijave na javni poziv / poziv za dostavljanje ponuda za ugovaranje usluga porodične medicine za potrebe osiguranika Zavoda zdravstvenog osiguranja KS.

Javni poziv-poziv za dostavljanje ponuda Usluge porodične medicine.pdf

Prilog broj 4 i 5 možete snimiti klikom ovdje.