Zavod zdravstvenog osiguranja Kantona Sarajevo nastavlja svoju predanu misiju pružanja kvalitetne zdravstvene zaštite uz inovativne projekte usmjerene na dobrobit svojih osiguranika. U nizu novih inicijativa, ZZO KS je pokrenuo revolucionarni modul "Crvenih recepata", koji će značajno olakšati pristup terapiji za ratne vojne invalide (RVI) i RVI paraplegičare.

Ovaj modul predstavlja značajnu reformu u zdravstvenom sektoru Kantona Sarajevo. Njegova implementacija uklanja nepotrebne fizičke odlaske, ovjeravanja papira i suvišnu dokumentaciju, čime se znatno smanjuje administrativno opterećenje i ubrzava proces dobijanja potrebne terapije. Elektronskim putem se šalju podaci o propisanim lijekovima od strane ovlaštenih propisivača apotekama, zamjenjujući pisane recepte.

No, briga Zavoda za osiguranike ne zaustavlja se samo na ovom projektu. ZZO KS je pojednostavio proces izdavanja potvrda o redovnom školovanju. Elektronska razmjena podataka omogućuje školama direktno dostavljanje informacija o redovnom školovanju učenika starijih od 15 godina ZZO KS-u, smanjujući administrativno opterećenje i ubrzavajući proces.

Dodatno, ZZO KS se brine o najmlađim osiguranicima osiguravajući besplatne elektronske zdravstvene knjižice za novorođene. Također, sredstva za liječenje djece van KS su udvostručena, omogućavajući veći pristup kvalitetnoj zdravstvenoj zaštiti izvan područja Kantona Sarajevo. Ova inicijativa ima potencijal značajno poboljšati zdravlje i blagostanje djece koja zahtijevaju specijaliziranu njegu izvan svoje regije.

I za studente, ZZO KS je osigurao produženo važenje obrasca najduže do 6 mjeseci za sve one koji se nalaze na redovnom studiju ili na razmjeni studenata u državama s kojima Bosna i Hercegovina ima zaključene međunarodne sporazume.

Ovi projekti su samo dio šireg angažmana menadžmenta Zavoda zdravstvenog osiguranja KS pod rukovodstvom direktora Zavoda Muamera Kosovca, u osiguravanju visokih standarda zdravstvene zaštite i pružanju podrške svojim osiguranicima u svim životnim fazama. ZZO KS nastavlja svoju misiju, uvodeći inovacije i poboljšanja koja imaju stvaran utjecaj na kvalitetu života osiguranika.