KZZOSA

Korištenje zdravstvene zaštite osiguranih lica Zavoda zdravstvenog osiguranja Kantona Sarajevo prilikom odlaska u inozemstvo, u zemlje s kojima postoje zaključeni ugovori o socijalnom osiguranju

Mogućnost korištenja zdravstvene zaštite u inozemstvu regulirana je Pravilnikom o uvjetima, načinu i postupku ostvarivanja zdravstvene zaštite za vrijeme boravka u inozemstvu (Službene novine Federacije BiH, broj 31/02). Navedenim Pravilnikom utvrđene su kategorije osiguranika koje imaju pravo na zdravstvenu zaštitu u inozemstvu, kao i uvjeti za utvrđivanje ovog prava. Članovima 4 i 5 Pravilnika utvrđeno je da zdravstvenu zaštitu u inozemstvu osigurana lica mogu koristiti na teret kantonalnog zavoda zdravstvenog osiguranja samo ukoliko im je prije odlaska u inozemstvo izdat odgovarajući dvojezični obrazac, odnosno potvrda na korištenje zdravstvene zaštite u inozemstvu. Potvrda obavezno sadrži podatke u kojim slučajevima, u kojem obimu i za koji period osigurano lice može koristiti zdravstvenu zaštitu u inozemstvu. Potvrda o pravu korištenja zdravstvene zaštite u inozemstvu, odnosno dvojezični obrazac, izdaje se nakon dobijanja ocjene zdravstvenog stanja osiguranog lica kojom se potvrđuje da su ispunjeni uvjeti iz člana 9 Pravilnika, odnosno da osiguranik ne boluje od akutnih oboljenja ili da ne boluje od hroničnog oboljenja koje zahtijeva duže liječenje.

Potvrda o pravu korištenja zdravstvene zaštite u inozemstvu, odnosno dvojezični obrazac, izdaje se nakon prijema, lično podnesenog, pismenog zahtjeva osiguranog lica za turističko putovanje ili službeni put, najduže do 30 dana u toku jedne kalendarske godine i može se koristiti samo za neophodnu medicinsku pomoć. Osiguranik kojem prije odlaska u inozemstvo nije izdata potvrda o pravu korištenja zdravstvene zaštite u inozemstvu, odnosno dvojezični obrazac, troškove zdravstvene zaštite snosi lično.

Zemlje s kojima su zaključeni ugovori o socijalnom osiguranju:

 • Hrvatska;
 • Srbija; 
 • Crna Gora;
 • Makedonija;
 • Austrija;
 • Njemačka;
 • Belgija;
 • Holandija; 
 • Luksemburg;
 • Italija;
 • Švicarska (samo saobraćajne nesreće);
 • Švedska (sami plaćaju troškove);
 • Francuska (ne može se koristiti zdravstvena zaštita s bolesničkim listom);
 • Slovenija;
 • Mađarska;
 • Turska.