Zavod zdravstvenog osiguranja Kantona Sarajevo je putem svog informacionog sistema omogućio da sve mobilne medicinske ekipe Hitne pomoći Kantona Sarajevo, korištenjem tablet uredaja i mobilnog interneta, imaju pristup medicinskim podacima pacijenata.

"Zavod zdravstvenog osiguranja Kantona Sarajevo je putem svog informacionog sistema omogućio da sve mobilne medicinske ekipe Hitne pomoći Kantona Sarajevo, korištenjem tablet uredaja i mobilnog interneta, imaju pristup medicinskim podacima pacijenata. Navedena inovacija će omogućiti da se medicinsko osoblje Hitne pomoći, na samom putu do pacijenta ili mjesta nesreće, upozna sa svim relevantnih podacima iz medicinskog kartona pacijenta, što će u značajnoj mjeru unaprijediti kvalitet i efikasnost pružene usluge. Također, nalaz i mišljenje koji ljekar hitne pomoći napiše na mjestu nesreće, a tiču se zatečenog zdravstvenog stanja pacijenata, odmah će ulaziti u jedinstvenu informacionu bazu kojoj imaju mogućnost pristupiti ljekari ostalih zdravstvenih ustanova gdje će pacijenti eventualno nastaviti medicinski tretman.

Osim navedene inovacije, a zahvaljujući ranijem uspješno realiziranom sporazumu između našeg Zavoda i MUP-a KS, u cilju zaštite osoblja Hitne pomoći KS, njihovim ljekarima smo omogućili pristup aplikaciji putem koje mogu obaviti skeniranje ličnog dokumenta pacijenta, te u roku od par sekudi dobiti informaciju da li je pacijentu dijagnosticiran koronavirus, da li je u procesu testiranja ili mu je eventualno izrečena mjera samoizolacije, a kako bi se osoblje moglo na vrijeme adekvatno zaštititi za rad sa takvim pacijentom, ali i provesti pacijenta kroz zdravstveni sistem na što sigurniji način za sistem i za samog pacijenta. Pozivamo naše osiguranike da poštuju preporuke struke i kriznih štabova, a mi ćemo nastaviti iznalaziti nove modalitete za olakšavanje svih procedura iz svoje nadležnosti, ali i proširenje obima prava naših osiguranika jer mi smo tu isključivo zbog vas."


Uz srdačne pozdrave,


Zavod zdravstvenog osiguranja Kantona Sarajevo