Refundacija Diazepam klizmi

INFORMACIJA ZA JAVNOST

Refundacija Diazepam klizmi

Ovim putem obavještavamo sve osiguranike Zavoda zdravstvenog osiguranja Kantona Sarajevo da Zavod vrši refundiranje troškova za lijek Diazepam klizme u skladu sa odredbama Odluke o listi lijekova Kantona Sarajevo (“Službene novine Kantona Sarajevo” 43/18, 48/18, 11/21, 26/21, 28/21, 30/21, 4/22, 5/22 i 10/22) kojom je utvrđeno da “lijekovi koji nisu obuhvaćeni Federalnom listom lijekova, kao i Bolničkom listom lijekova, a evidentirani su kao potrebni za liječenje osiguranika, a koje odobrava Komisija imenovana od strane ministra zdravstva Kantona Sarajevo (u daljem tekstu: ministar) saglasno mogućnostima predviđenim usvojenim Finansijskim planom Zavoda zdravstvenog osiguranja Kantona Sarajevo (u daljem tekstu: Zavod) za fiskalnu godinu”.

Svi osiguranici kojima je od strane ovlaštenog ljekara propisan ovaj lijek i koji su isti nabavili vlastitim sredstvima, mogu se Zavodu obratiti sa zahtjevom za refundaciju.

Prečišćeni tekst Pravilnika o priznavanju troškova nabavke skupih Covid lijekova i lijekova koji nisu obuhvaćeni listom lijekova Kantona Sarajevo je dostupan na ovom linku.