Kako je istakao direktor Kosovac, riječ je o integrisanom sistemu, koji obuhvata sve ustanove u kantonu

Dana 27.12.2023.g., u sali Instituta za naučno-istraživački razvoj KCUS održana je press konferencija u povodu predstavljanje novih usluga KCUS-a koje se odnose na usluge naručivanja pacijenata kroz program e-Narudžbe Zavoda zdravstvenog osiguranja KS.
Nove usluge vezane su za modernizaciju informacionog sistema koje će uvesti veću transparentnost u radu, olakšati i ubrzati rad doktorima i zdravstvenim radnicima, a pacijentima će olakšati proces naručivanja na indicirane preglede što je ujedno i najveći fokus ZZO KS.
Press konferenciji su  prisustvovali dr. Alen Pilav, v. d. generalni direktor KCUS-a, dr. Benjamin Kulovac, predsjednik Upravnog odbora KCUS-a, dr. Enis Hasanović, ministar zdravstva KS i Muamer Kosovac, direktor Zavoda zdravstvenog osiguranja KS.