Danas je u prostorijama Zavoda zdravstvenog osiguranja Kantona Sarajevo upriličena dobrodošlica za šest članica i članova šehidskih porodica i porodica poginulih boraca s kojim je direktor Zavoda Muamer Kosovac nedavno zaključio Ugovor o radu u okviru projekta JU Službe za zapošljavanje KS „Vaučer za sve“.

Ugovori su potpisani sa četiri nova uposlenika ovog zavoda sa visokom stručnom spremom i sa dva sa srednjom stručnom spremom.

Ovim povodom, direktor Kosovac je napomenuo da je Zavod i u proteklom periodu pokazao da je društveno odgovorna kompanija sa posebno izraženim senzibilitetom prema ovoj kategoriji stanovništva.

„Najbliži članovi njihovih porodica su dali najviše što se može dati – živote za odbranu naše države. To nas sve kao društvo obavezuje da ne zaboravimo njihovu žrtvu, ali i da članovima njihovih porodica olakšamo život u najvećoj mogućoj mjeri. Zavod i njegov menadžment i uposlenici, u potpunosti su opredijeljeni da osiguranici dobiju usluge koje ovaj zavod pruža na najbrži i najlakši način, a takav stav se u potpunosti očekuje i od naših novih kolega“, istakao je direktor Kosovac.

Također je naglasio i to da će Zavod, iako mu to obaveza prema projektu „Vaučer za posao“, ovim uposlenicima osigurati isplatu pune pripadajuće plate za radna mjesta na koja su agnažovani, a ne samo dijela koji osigurava Služba za zapošljavanje KS. 

„Želja nam je da naše nove kolege imaju jednake uslove, kao i svi radnici Zavoda, a da ukazano povjerenje opravdaju na najbolji mogući način“, istakao je ovom prilikom direktor Kosovac.

Informacija preuzeta sa https://vlada.ks.gov.ba/aktuelnosti/novosti/direktor-zzo-ks-pozelio-dobrodoslicu-na-posao