Direktor Zavoda zdravstvenog osiguranja Kantona Sarajevo Muamer Kosovac iskazao je podršku uspostavi Programa obezbijeđenja biološke terapije za liječenje osiguranih lica oboljelih od umjerenog do teškog oblika psorijaze u Kantonu Sarajevo.

Sastanak sa Društvom psorijatičara FBIH i donošenje novih protokola za oboljele od psorijaze predstavlja korak naprijed ka unaprijeđenju liječenja i podrške te omogućava pristup inovativnim tretmanima i terapijama koje mogu značajno poboljšati kvalitet života osiguranika.

S obzirom da su osiguranici i pacijenti u Kantonu Sarajevo u stalnom fokusu novog menadžmenta, uspostava Programa obezbijeđenja biološke terapije za liječenje oboljelih od psorijaze  je potpuno novi pristup u liječenju specifičnih oboljenja.

DrustvoPsorijaticari_sastanak