Zavod zdravstvenog osiguranja Kantona Sarajevo je posljednjih godina lider u osiguranju i proširivanju paketa prava za bračne i vanbračne partnere koji imaju poteškoće sa začećem. U proteklom periodu izdvojeno je preko  4,7 miliona KM, kroz refundacije za postupke biomedicinski potpomognute oplodnje i pozitivno riješeno 1.486 zahtjeva. 

Osiguranici su do sada vlastitim sredstvima plaćali usluge, a tek poslije ostvarivali pravo na refundaciju. 

Od sada će parovi u Kantonu Sarajevo pravo na biomedicinski potpomognutu oplodnju moći ostvariti na mnogo jednostavniji način, putem Zavoda bez inicijalnog ličnog učešća osiguranika.   

Ovim povodom, upriličeno je potpisivanje ugovora sa ustanovama koji su postupak registracije proveli kod Federalnog ministarstva zdravstva za navedene usluge, i to: PZU Bahceci healthe services BH, PZU Bona Dea IVF Women Health Center, PZU Zavod za humanu reprodukciju „Dr. Balić“, PZU Korak do života i PZU New Life.

Direktor ZZO KS Muamer Kosovac pojasnio je da je Zavod svjestan da izdvajanje sredstava za postupke biomedicinski potpomognute oplodnje predstavlja visok, a mnogima i nedostižan izdatak, te da se parovi koji imaju ustanovljen problem sa začećem, upravo zbog visokog iznosa koji moraju inicijalno izdvojiti, ne odlučuju za potomstvo.

„Cilj je da našim osiguranicima maksimalno pojednostavimo put ka ostvarivanju prava jer oni to i zaslužuju. Fokus menadžmenta je usmjeren na osiguranike i kvalitetniju zdravstvenu zaštitu. U namjeri da dodatno olakša pristup, novi menadžment je promptno pokrenuo proceduru ugovaranja ovih usluga sa specijaliziranim ustanovam,a u skladu sa važećim propisima, te od sada građani neće morati vlastitim sredstvima ostvarivati ovo pravo već će ugovorne ustanove sredstva za ovu vrstu usluge direktno fakturisati Zavodu“, objasnio je direktor Kosovac.

Menadžment i uposlenici Zavoda su, ovom prilikom, uputili najiskrenije čestitke parovima koji su ostvarili pravo na roditeljstvo uz podršku i pomoć sredstava Zavoda. 

„Sve parove koji se susreću sa poteškoćama u začeću ohrabrujemo da se obrate Zavodu, jer će im se, u okviru raspoloživih mogućnosti, pružiti maksimalna podrška u ostvarivanju prava na roditeljstvo“, poručili su iz ZZO