U cilju objektivnog informisanja javnosti i demantovanja neistina koje se proteklih dana iznose u medijima, želimo upoznati naše osiguranike, javnost, ali i radnike u zdravstvu o relevantnim činjenicama.

Direktor Zavoda zdravstvenog osiguranja Kantona Sarajevo nije podnio zahtjev, niti je tražio povećanje plate za bilo koji procenat.

Zahtjev je podnesen od strane Sindikata zbog ujednačavanja plata i primanja za sve!

Zavod je obezbijedio uslove da sve zdravstvene ustanove u Kantonu Sarajevo posluju pozitivno i ne ograničava bilo koje isplate neoporezivog iznosa od 2.500,00 KM shodno odluci koju je donijela Vlada FBiH.

Zavod zdravstvenog osiguranja Kantona Sarajevo nije nadležan za nabavku citostatika za onkološke pacijente. Menadžment Zavoda učinio je, u okviru zakonskih mogućnosti, sve kako bi pacijenti dobiti adekvatnu zdravstvenu zaštitu, a isključiva ingerencija za obezbjeđivanje citostatika jeste Zavod zdravstvenog osiguranja i reosiguranja FBiH, a ne Zavod zdravstvenog osiguranja Kantona Sarajevo, temeljem čega porezni obveznici uplaćuju propisani procenat iznosa doprinosa za finansiranje Fonda solidarnosti i liječenje onkoloških pacijenata. Sve ostale troškove Zavod zdravstvenog osiguranja Kantona Sarajevo doznačava zdravstvenim ustanovama.

Sa aspekta Zavoda, kao finansijera zdravstva u Kantonu Sarajevo, stvoreni su svi preduslovi da svi pacijenti u Kantonu Sarajevo imaju adekvatnu zdravstvenu zaštitu, a radnici u zdravstvu u Kantonu Sarajevo imaju sve preduslove da pružaju kvalitetnu zdravstvenu zaštitu građanima Kantona Sarajevo.

Podsjećamo da je u periodu mandata novog menadžmenta Zavoda, već tri puta došlo do povećanja plata radnicima u zdravstvu, što svakako nije bio slučaj u ranijem periodu. Odgovornim upravljanjem prema novcu osiguranika, za povećanje plata dato je preko 80 miliona KM, te su plate povećane za više od 30%.

Zahvaljujući unaprijeđenim uslovima rada zdravstvenih radnika u Kantonu Sarajevo, medicinski radnici iz drugih kantona i entiteta prelaze da rade u zdravstvene ustanove u Kantonu Sarajevo.

Odgovornim upravljanjem prema javnim sredstvima:

 • 436.000.000 KM za zdravstvenu zaštitu;
 • Povećanje od 7.000.000 KM za materijalne troškove zdravstvenim ustanovama;
 • 80.000.000 KM za povećanje plata radnika u zdravstvu;
 • 100.000.000 KM za lijekove sa liste lijekova za građane Kantona Sarajevo;
 • Liječenje osiguranika u inostranstvu 8.387.000 KM (duplo veći iznos u odnosu na prethodni period);
 • Ukinuta participacija za sve građane - prvi put nakon 24 godine;
 • Ukinute liste čekanja za liječenje pacijenata biološkom terapijom za reumatoidni artritis - protokol za 130 pacijenata;
 • Po prvi put uveden protokol za liječenje psorijaze;
 • Po prvi put finansiranje prvog Hospisa u Kantonu Sarajevo;
 • Ukinute administrativne barijere - osiguranje bez CIPS prijave;
 • Po prvi put besplatni senzori za sve oboljele od Dijabetes tipa 1;
 • Više od 20.000 usluga na koje građani čekaju duže od 3 mjeseca

Po zahtjevu Sindikata, Upravnog odbora Zavoda i Ministarstva zdravstva Kantona Sarajevo, a uz saglasnost Vlade Kantona Sarajevo, donesena je odluka o povećanju plate direktora Zavoda, ali želimo ponoviti da direktor Zavoda nikada nije tražio povećanje ličnih primanja. Isti nema nikakve dodatke na platu kao što je to slučaj kod ostalih rukovodioca, niti prima bilo kakve novčane naknade unutar ili van Zavoda, uprkos svim postignutim unapređenjima u zdravstvu.

Napominjemo da direktori zdravstvenih ustanova imaju znatno veću platu od direktora Zavoda, iako on upravlja najvećim budžetom, obezbjeđuje finansiranje i normalno funkcionisanje zdravstvenih ustanova, te u skladu s tim, a kao ustanova vanbudžetskog fonda, snosi najveću odgovornost.

Neistiniti i zlonamjerni navodi očito imaju za cilj degraditi sve pozitivno učinjeno u protekle dvije godine, koje se dijelom odnosilo i na obezbjeđenje novčanih sredstava, tačnije na povećanje plata svih radnika u zdravstvu, gdje isti sada nemaju motiv napuštanja organizacija zbog visine plate, kao što je bio slučaj prije 2022. godine.

Uprkos neistinima i pokušajima diskreditacije i dalje ćemo raditi u interesu naših osiguranika i radnika u zdravstvu. Zavod zdravstvenog osiguranja Kantona Sarajevo ostaje posvećen svojoj ulozi i funkciji brige oko osiguranika, koju obavlja krajnje etično, profesionalno, te u skladu sa zakonom i pozitivnim propisima.

Naglašavamo, menadžmentu Zavoda zdravstvenog osiguranja Kantona Sarajevo prioritet su osiguranici. Ključna uloga Zavoda je da osigura kontinuitet zdravstvene zaštite i nikakvi pritisci neće poljuljati Zavod u tim aktivnostima. Jasno nam je da u društvu u kojem živimo, raditi zakonito, transparentno i u interesu osiguranika, podrazumijeva biti izložen udarima i pritiscima pojedinaca koji pokušavaju ostvariti svoje lične interese i koristi.