Učenici i roditelji više ne moraju uzimati potvrde od škole i nositi ih u poslovnice ZZO kao do sada.

U okviru saradnje Zavoda zdravstvenog osiguranja Kantona Sarajevo i Ministarstva odgoja i obrazovanja KS dogovoreno je da sve škole elektronski dostavljaju podatke o redovnom školovanju, za učenike sa napunjenih 15 godina, direktno Zavodu. Svi podaci će biti u informacionom sistemu ZZO KS.

Direktor Zavoda zdravstvenog osiguranja Kantona Sarajevo mr. Muamer Kosovac sastao se sa ministricom za odgoj i obrazovanje Kantona Sarajevo Naidom Hota Muminović. Na prijedlog direktora Kosovca dogovorena je saradnjada u okviru koje će sve škole u Kantonu Sarajevo, elektronski dostavljajti podatke  o redovnom školovanju, za učenike od napunjenih 15 godina, direktno Zavodu zdravstvenog osiguranja Kantona Sarajevo. Ubuduće, učenici i roditelji neće uzimati potvrde od škole i nositi ih u poslovnice ZZO KS kao do sada. Svi potrebni podaci će biti u informacionom sistemu Zavoda.

Naime, Zakon o zdravstvenom osiguranju je propisao da su djeca osiguranika zdravstveno osigurana do navršene 15 godine, a ako su na srednjem odnosno visokom školovanju, do kraja redovnog školovanja, a najduže do navršene 26 godine života gdje je, nakon navršenih 15 godina, za obezbjeđenje kontinuiteta osiguranja, obavezna potvrda o redovnom školovanju.

„S obzirom da su nam osiguranici na prvom mjestu, želimo da obezbijedimo kvalitetnu i efikasnu zdravstvenu zaštitu u najboljem interesu osiguranika. Opredjeljenje menadžmenta Zavoda je razvoj organizacijske kulture koja promoviše stručnost, kompetencije i profesionalnost. U komunikaciji sa resornim ministarstvom i u saradnji sa Ministarstvom za odgoj i obrazovanje Kantona Sarajevo dogovorili smo da škole dostavljaju elektronski, podatke o redovnom školovanju, za učenike sa napunjenih 15 godina, direktno Zavodu, kako bi olakšali roditeljima, učenicima ali i školama, koje su do sada izdavale veliki broj potvrda o redovnom školovanju. Intenzivno radimo i već imamo ozbiljne rezultate na unapređenju i razvoju jedinstvenog integralnog informacionog sistema, poboljšanju usluga korisnicima, optimizaciji troškova i uspostavi efikasnog sistema nadzora i kontrole. Zahvaljujemo svim osiguranicima na primjedbama i sugestijama, koje nastojimo uvažiti u našim procesima da dovedemo zdravstveni sistem na mnogo viši nivo“ kazao je direktor Zavoda Muamer Kosovac i dodao da je Zavod već brendiran kao javna ustanova od povjerenja za osiguranike i da će nastaviti težnje ka poslovnoj izvrsnosti uz stalno poboljšanje kvaliteta usluga i kvaliteta u svim segmentima poslovanja, uz poštivanje svih zakonskih propisa.   Ministrica za odgoj i obrazovanje Kantona Sarajevo Naida Hota Muminović je kazala da će saradnja ministarstva i zavoda olakšati procedure učenicima, roditeljima ali i školama jer su do sada škole u Kantonu Sarajevo svake godine izdavale oko 20 hiljada potvrda.