Ubrzane procedure i efikasniji rad ZZO KS i MUP-a KS

Direktor Zavoda zdravstvenog osiguranja Kantona Sarajevo Muamer Kosovac i ministar unutrašnjih poslova KS Admir Katica potpisali su danas Protokol o omogućavanju pristupa podacima i elektronskom preuzimanju Zapisnika o saobraćajnoj nezgodi između Zavoda zdravstvenog osiguranja Kantona Sarajevo i Ministarstva unutrašnjih poslova KS. Cilj ovog projekta je uspostavljanje jednostavnijeg sistema uvida i razmjene podataka ugovornih strana, a sve zbog bržeg i jednostavnijeg protoka informacija. Protokol o saradnji omogućit će kontrolisani pristup pojedinim podacima iz kategorija eBolovanje i eRegresni postupak, a u praksi će se određeni podaci razmjenjivati elektronskim putem, te građani, kao i pripadnici MUP-a KS, neće više morati određenu dokumentaciju predavati u pismenoj formi.

Konkretno, uposlenici MUP-a KS koji koriste bolovanje, više neće morati donositi ljekarske doznake, nego će ih kadrovska služba MUP-a KS, koja se bavi evidencijom i kontrolom, preuzimati elektronskim putem iz jedinstvenog zdravstvenog informacionog sistema ZZO KS. Protokol pruža velike pogodnosti i za građane jer će ubuduće ubrzati procedure kada se u saobraćajnim nesrećama putem regresnih postupaka vrši naplata štete od osiguravajućih društava. „U ovakvim slučajevima do sada su se pisali dopisi prema policijskim upravama koje su sačinile zapisnike saobraćajnih nezgoda i procedure su trajale 10-14 dana. Zahvaljujući ovoj platformi, sve je digitalizovano, biće pojednostavljeni procesi, ubrzane procedure, a zapisnici će se Zavodu dostavljati elektronskim putem. Ovo je samo još jedan korak koji poduzima menadžment Zavoda u okviru postojećih kapaciteta i dostupnosti informacionih resursa ZZO KS kako bi uposlenici ovih institucija i građani bili pošteđeni komplikovanih birokratskih procedura.“  pojasnio je direktor Zavoda zdravstvenog osiguranja KS Muamer Kosovac.

"MUP KS opredijeljen je za olakšavanje usluga za građane, digitalizaciju procesa i ubrzavanje procedura novim tehnologijama. Ova platforma pomoći će građanima da ubrzaju procedure kojima ostvaruju svoja prava, a s druge strane, olakšava administrativne procedure i unutar kadrovske službe MUP-a KS jer naši uposlenici više neće morati donositi doznake o bolovanju u pismenoj formi, već će ih služba preuzimati elektronskim putem. Značajno je istaći da je ovo samo početak i da platforma pruža mogućnost nadogradnje, te ćemo nastojati u budućnosti pojednostaviti i druge procedure između MUP-a KS i ZZO KS,“ izjavio je ministar Admir Katica.

Pristup informacionom sistemu će biti omogućen putem aplikacije koja ima sigurnosne elemente sa uključenim sigurnosnim slojem (SSL) i neće biti dozvoljeno bilo kakvo prekoračenje ovlaštenja ili uvida u druge resurse IT infrastrukture osim onih definisanih Protokolom. Ovaj Protokol stupa na snagu tri dana od dana potpisivanja, dok će se u punom kapacitetu primjenjivati od početka sljedeće godine.