Geomapiranje najvećih žarišta oboljelih od Covid19 virusa u Kantonu Sarajevo.

Covid19 heatmap KS

Poštovani građani, kako bismo svi mogli sagledati obim i ozbiljnost situacije uzrokovane pandemijom virusa Covid-19, Zavod zdravstvenog osiguranja Kantona Sarajevo je u saradnji sa Zavodom za javno zdravstvo Kantona Sarajevo i implementatorom sistema, omogućio uvid u geomapiranje najvećih žarišta oboljelih od Covid19 virusa u Kantonu Sarajevo.

Klikom na link ispod pristupićete geomapama usklađenim sa lokacijama žarišta u Kantonu Sarajevo.

Covid19 heatmapNAPOMENA:
Prikazani podaci predstavljaju realne depersonalizirane podatke i ažuriraju se u stvarnom vremenu prema dostupnim podacima u zdravstvenom integralnom informacionom sistemu Kantona Sarajevo.