Poštovani osiguranici, građani i građanke Kantona Sarajevo, 

u povodu 1. maja - Međunarodnog praznika rada, upućujemo najiskrenije čestitke, uz želje da svako u svom domenu doprinesemo prosperitetu i približavanju i ostvarivanju cilja koji je sadržan u samoj srži obilježavanja 1. maja - dostojanstvenom položaju radnika i pravu svakog pojedinca da živi od svog rada i da ima kvalitetne uslove za rad. 

Imajući u vidu da su Odlukom Vlade Federacije Bosne i Hercegovine, 01. i 02. maj 2023. godine proglašeni neradnim danima, obavještavamo Vas da poslovnice Zavoda neće raditi na te dane. 

Sa redovnim radom nastavljamo od 03.05.2023. godine. 

S poštovanjem,