ZZO KS u toku 2023.g., u interesu unapređenja kvaliteta zdravstvene zaštite, je proveo niz aktivnosti kako bi građani Kantona Sarajevo imali jednostavniji pristup i kvalitetniju zdravstvenu zaštitu.
Ovo su samo neke od navedenih koje su provedene a menadžment i uposlenici Zavoda zdravstvenog osiguranja Kanton Sarajevo će kontinuirano nastaviti raditi u interesu osiguranika.