Zavod zdravstvenog osiguranja
Kantona Sarajevo
Zavod zdravstvenog osiguranja
Kantona Sarajevo

SAOPŠTENJE ZA JAVNOST učešće Zavoda za medicinsko sredstvo “pelene”.

5.11.2019Poštovani,

 

 obavještavamo javnost da je Upravni odbor Zavoda zdravstvenog osiguranja Kantona Sarajevo na svojoj 2. sjednici, održanoj  dana 30.10.2019. godine, donio “Odluku o izmjeni Odluke o visini učešća Zavoda u cijeni medicinskih sredstava”, a kojom je povećana visina učešća Zavoda za medicinsko sredstvo “pelene”.

 Navedena Odluka je donesena u najboljem interesu naših osiguranika, to jeste u cilju zaštite i implementacije prava određene kategorije osiguranika na navedeno medicinsko sredstvo, a čije uživanje je, iako propisano i kao takvo zagarantovano, ipak u posljednjih nekoliko mjeseci bilo djelimično i otežano, a o čemu su mediji više puta izvještavali.

 Upravni odbor i Direktor Zavoda izražavaju nadu da će nove cijene za medicinsko sredstvo “pelene” biti prihvatljive svim ugovornim dobavljačima, te da isti više neće ni na koji način ograničavati naše osiguranike prilikom preuzimanja navedenog medicinskog sredstva.

 
Kontakti

Zavod zdravstvenog osiguranja
Kantona Sarajevo
Ložionička br.2.
71000 Sarajevo

Prikaži upute  


INFORMACIJE

E: info@kzzosa.ba

T: +387 33 725 200

T: +387 33

F: +387 33 725 252

DIREKTOR

Sakib Katana, dipl. oec. kabinet@kzzosa.ba

T: +387 33 725 207

Mapa poslovnica  

Kontakt  


Status
Provjerite status vaše elektronske zdravstvene kartice Zavoda zdravstvenog osiguranja Kantona Sarajevo
 

 


Status
Provjerite status vaše elektronske zdravstvene kartice Zavoda zdravstvenog osiguranja Kantona Sarajevo
 

 


Kontakti

Zavod zdravstvenog osiguranja
Kantona Sarajevo
Ložionička br.2.
71000 Sarajevo

Prikaži upute  


INFORMACIJE

E: info@kzzosa.ba

T: +387 33 725 200

T: +387 33

F: +387 33 725 252

DIREKTOR

Sakib Katana, dipl. oec. kabinet@kzzosa.ba

T: +387 33 725 207

Mapa poslovnica  

Kontakt