Zavod zdravstvenog osiguranja
Kantona Sarajevo
Zavod zdravstvenog osiguranja
Kantona Sarajevo

Pitanja osiguranika


 
Za odabir stomatologa potrebno je da u Vama najbližoj poslovnici Zavoda preuzmete obrazac, popunite ga i ovjerite u ambulanti čije usluge koristite. 
Obratiti se FZ PIO Sarajevo radi regulisanja zdravstvenog osiguranja u Sarajevu po osnovu BH-penzje. 
Moguće je vršiti unaprijed uplate. Savjetujemo da koristite zasebne virmane prilikom plaćanja i da navedete ispravne poreske periode. Npr.za februar 01.02.2020.-28.02.2020. i iznos, onda za mart virman sa periodom 01.03.2020.-31.03.2020.godine. 
Postoji mogućnost da je u momentu provjere stanja internet komunikacija bila loša. Molimo da provjerite Vaš status u jednoj od poslovnica Zavoda. 
Potrebno je da, u Vama najbližu poslovnicu, dostavite potvrdu o redovnom školovanju.

Imate pitanje za Zavod ili ste u nedoumici?

Ili postavite pitanje i naši će zaposlenici odgovoriti u najkraćem roku.Imate pitanje za Zavod ili ste u nedoumici?

Ili postavite pitanje i naši će zaposlenici odgovoriti u najkraćem roku.Kontakti

Zavod zdravstvenog osiguranja
Kantona Sarajevo
Ložionička br.2.
71000 Sarajevo

Prikaži upute  


INFORMACIJE

E: info@kzzosa.ba

T: +387 33 725 200

T: +387 33

F: +387 33 725 252

DIREKTOR

Sakib Katana, dipl. oec. kabinet@kzzosa.ba

T: +387 33 725 207

Mapa poslovnica  

Kontakt  


Status
Provjerite status vaše elektronske zdravstvene kartice Zavoda zdravstvenog osiguranja Kantona Sarajevo
 

 


Anketa
Ocijenite kvalitetu informacija na portalu Zavoda zdravstvenog osiguranja Kantona Sarajevo
 

 


Anketa
Ocijenite kvalitetu informacija na portalu Zavoda zdravstvenog osiguranja Kantona Sarajevo
 

 


Status
Provjerite status vaše elektronske zdravstvene kartice Zavoda zdravstvenog osiguranja Kantona Sarajevo
 

 


Kontakti

Zavod zdravstvenog osiguranja
Kantona Sarajevo
Ložionička br.2.
71000 Sarajevo

Prikaži upute  


INFORMACIJE

E: info@kzzosa.ba

T: +387 33 725 200

T: +387 33

F: +387 33 725 252

DIREKTOR

Sakib Katana, dipl. oec. kabinet@kzzosa.ba

T: +387 33 725 207

Mapa poslovnica  

Kontakt