Međunarodni dan babica obilježava se svake godine 5. maja kako bi se cijenila uloga i doprinos babica u zdravstvenoj zaštiti. Ovaj dan je prilika da se istakne ključna uloga koju babice imaju u podršci ženama tokom porođaja.

Babice su neizostavni dio zdravstvenog tima koji osigurava siguran porođajni proces. Njihov rad često prelazi granice medicinske njege, pružajući ženama osjećaj sigurnosti i povjerenja u vlastito tijelo.

Međunarodni dan babica podsjeća nas da je njihova uloga neprocjenjiva te da zaslužuju priznanje i poštovanje za svoj nesebični rad.