Kontakti
Zavod zdravstvenog osiguranja
Kantona Sarajevo
Ložionička br.2, 71 000 Sarajevo
Direktor
Mr.sci.oec.prim.spec.dr. Samir Turković
Tel. +387 33 725 207
Fax. +387 33 725 252
e-mail: info@kzzosa.ba
info telefon: +387 33 725 222
28. 02. 2018

Poštovani osiguranici, obavještavamo Vas da dana 01.03.2018. godine, povodom obilježavanja Dana nezavisnosti Bosne i Hercegovine, Zavod zdravstvenog osiguranja Kantona Sarajevo neće raditi!

© 2008 Zavod Zdravstvenog Osiguranja | legal rights | Sajt priredio Team Consulting