Kontakti
Zavod zdravstvenog osiguranja
Kantona Sarajevo
Ložionička br.2
71 000 Sarajevo

Tel. +387 33 725 200
Fax. +387 33 725 298
e-mail: info@kzzosa.ba
info telefon:
+387 33 725 222

Koristeći ovu formu možete postaviti pitanje osoblju ZAVOD ZDRAVSTVENOG OSIGURANJA KANTONA SARAJEVO.Pitanje:    Da li punoljetno dijete (18 godina) koje nastavlja školovanje studij na fakultetu u Turskoj i dalje ostaje osigurano lice preko roditelja i koji su dokumenti koji su neophodni kao dokaz za studiranje sa napomenom da se sada radi o vremenu kada je potpisan ugovor o školovanju a dijete se još nije javilo u Tursku.Također bi molio za odgovor koji su dokumenti potrebni kada bi prvi put prijavoi na ZO u Kantonu Sarajevo dijete u prednje opisanom slučaju.Molim Vas za hitan odgovor.
Azmir, 18.09.2013
Odgovor: Ako dijete ima osiguranje preko roditelja i nastavlja redovno školovanje  ima pravo na zdravstevno osiguranje i dalje preko roditelja uz dostavljanje potvrde da se nalazi na redovnom školovanju. Na ovaj način osiguranje može trajati do 26. godine  života djeteta.
Pitanje:      Poštovani, mjesto prebivališta mi je u Zenici, a mjesto privremenog boravka mi je u Sarajevu. Kćerka mi ide u srednju školu u Sarajevu. Da li ona ostvaruje pravo na zdravstvenu zaštitu u Sarajevu, sa potvrdom iz sreednje škole?
Dijana, 18.09.2013
Odgovor: Prema Zakonu o zdravstvenom osiguranju, zdravstveno osiguranje se ostvaruje prema mjestu prebivališta osigurane osobe.Zdravstvena zaštita osiguarnih lica iz drugih kantona se može ostvariti na osnovu Sporazuma potpisanog između kantona, tako da lice osigurano u jednom kantonu može u hitnim slučajevima na osnovu zdravstvene legitimacije koju posjeduje da dobije zdravstvenu zaštitu u drugom kantonu.Za davanja veća od 300 KM, saglasnost mora dati matični Zavod zdravstvenog osiguranja
Pitanje:    Poštovani, Koliki stepen invaldinosti dobija osoba nakon totalnog uklanjanjem debelog crijeva? Kako se vrsi procjena invalidnosti i gdje se mogu obratiti? Hvala Srdacan pozdrav.
Amina, 18.09.2013
Odgovor: Procjenu i ocjenu invalidnosti vrši Institut za medicinsko vještačenje.U Sarajevu je adresa Branisalava  Đurđeva 12.
Pitanje:    Kako, odnosno na koji način da osiguram suprugu koja je stranac? Trenutno je u BIH na osnovu vize D, treba da se prijavi za "privremeni boravak", jedan od zahtjeva za prijavu jeste i zdravstveno osiguranje. Ja sam zaposlen, u personalnoj službi mi ne znaju dati konkretan odgovor. Hvala.
Sabrija, 17.09.2013
Odgovor: Supruga koja je stranac ne može biti osigurana preko Vas.Na osnovu Odluke o osnovicama i stopama doprinosa za Kanton Sarajevo ("Službene novine Kantona Sarajevo", broj: 29/09) može se sama zdravstveno osigurati plaćanjem 5% mjesečno od prosječno isplaćene plaće u FBiH, što je cca 63 KM mjesečno.Za početak osiguranja mora platiti šest mjeseci retroaktivno i tekuči mjesec, a zatim svaki mjesec dok je na ovaj način zdravstveno osigurani.Za ovu vrstu osiguranja mora imati reješenje o dozvoljenom boravku u BIH najmanje na jednu godinu zbog braka sa BH državljaninom.
Pitanje:    Poštovani, studentica sam završne godine i imam zdravstveno osiguranje do 30.09.2013 preko Ministarstva obrazovanja KS. S tim da imam 26 godina,nemam više pravo na to osiguranje,a nisam još odbranila diplomski (ostao mi je samo diplomski da odbranim) i ne mogu se prijaviti na biro kako bi imala zdravstveno osiguranje.Zanima me da li postoji način da se zdravstveno osiguram i koje su moje mogućnosti da budem osigurana dok ne završim fakultet i budem mogla da se prijavim na biro? Unaprijed hvala
Aida, 16.09.2013
Odgovor: Sa navršenih 26 godina života automatski vam prestaje zdravstveno osiguranje po tom osnovu.Ako ćete i dalje biti redovan student, možete se sami osigurati i plaćati 20 KM mjesečno, do navršenih 30 godina života.  
Pitanje:    ja sam RV-80% imam sina od 3 godine i on a i ja smo korisnici zdrastvenog osiguranja i lijecimo se u domu zdravlja u ilijasu.Kako i gdje bi ja mogao odnosno dali trebam predati zahtjev za elektronsku knjizicu i kada bi mogao dobiti te knjizice posto moj sin ima brohitis i cesto ima opstrukcije pa smo takode cesto i kod doktora pa bi zelio da provjerim dali i u nasoj zdrastvenoj ustanovi se koriste elektronske zdrastvene knjizice,unaprijed hvala
Muhamed, 16.09.2013
Odgovor: Izdavanje elektronskih kartica na Kantonu Sarajevo je počelo za RVI i penzionere i u toku je. Obavijest o završenoj elektronskoj katrici dobićete putem pošte , te kad istu dobijete po karticu ćete otići u poslovnicu koja je navedena u obavijesti.
Pitanje:    pozdrav,3. sam mjesec trudnoće i doktorica mi ne preporućuje da nastavim sa poslom pošto nosim blizance,pa me intereuje ko isplacuje placu dok sam na bolovanju,poslodavac ili zavod za zdravstvo?unaprijed hvala
Amra, 13.09.2013
Odgovor: Naknadu plaće za vrijeme privremene spriječenosti za radi isplaćuje poslodavac  iz svojih sredstava  za prva 42 dana, a od 43. dana naknadu isplaćuje poslodavac i istu refundira od Zavoda zdravstvenog osiguranja kod kojeg ste prijavljeni na zdravstveno osiguranje.
Pitanje:    Poštovani,državljanin sam RS,tamo imam stalno prebivaliste...i zdravsveno osiguranje preko biroa,zbog suprugovog posla smo dosli na odredjeno vrijeme u Čapljinu,BIH,ja sam trudnica i zanima me da li na osnovu boravista imam pravo na zdravsveno osiguranje ovdje u BiH,ili moram da imam prebivaliste u Čapljini
Brigita, 13.09.2013
Odgovor: Zdravstvena zaštita se koristi po mjestu prebivališta, što znači da bi radi korištenja zdravstvene zaštite u Čapljini morali imati prebivalište. Međutim, za sve informacije obratite se Zavodu zdravstvenog osiguranja u Čapljini koji će Vam objasniti pravo na zdravstvenu zaštitu za vrijeme boravka na njihovom području.
Pitanje:    Poštovani, molim Vas da mi odgovorite: prijavljena sam u opštini Novi grad Sarajevo, trudnica sam u 5 mj.tr. vodim se u Zavodu za zaštitu žena i maternistva u N.gradu, trenutno živimo na Ilidži (podstanari), interesuje me da li mogu prenijeti karton na Ilidžu u Zavod i nastaviti kod drugog doktora, vježbe i poslije poroda imati pravo na patronažnu sestru?
Aida, 12.09.2013
Odgovor: Za odgovor na ovo pitanje obratite se Domu zdravlja ni Ilidži.
Pitanje:    koji obrazac je potreban za prijavu novorođenog djeteta uposlenika na zdravstveno osiguranje i koji jos dokumenti? Havla!
Amela, 12.09.2013
Odgovor: Potrebna je prijava na zdravtveno oiguranje koju podnosi obveznik doprinosa, rodni list za dijete i lična karta roditelja preko kojeg će dijete biti zdravstveno osigurano.  
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50 | 51 | 52 | 53 | 54 | 55 | 56 | 57 | 58 | 59 | 60 | 61 | 62 | 63 | 64 | 65 | 66 | 67 | 68 | 69 | 70 | 71 | 72 | 73 | 74 | 75 | 76 | 77 | 78 | 79 | 80 | 81 | 82 | 83 | 84 | 85 | 86 | 87 | 88 | 89 | 90 | 91 |
© 2008 Zavod Zdravstvenog Osiguranja | legal rights | Sajt priredio Team Consulting