Kontakti
Zavod zdravstvenog osiguranja
Kantona Sarajevo
Ložionička br.2, 71 000 Sarajevo
V.D. Direktor
Safeta Borovac, dipl. oec.
Tel. +387 33 725 200
Fax. +387 33 725 298
e-mail: info@kzzosa.ba
info telefon: +387 33 725 222

Koristeći ovu formu možete postaviti pitanje osoblju ZAVOD ZDRAVSTVENOG OSIGURANJA KANTONA SARAJEVO.Pitanje:    Postovani, dijagnosticirana mi je duboka venska tromboza. Nosim kompresivne carape. Da li Zzosa pokriva troskove za ovo ortopedsko pomagalo
Sanida, 24.03.2015
Odgovor: Uredbom o obimu,uslovimai načinu ostvarivanja prava osiguranih lica na korištenje ortopedskih i drugih pomagala regulisana su prava za osiguranike KS.Kompresivne čarape za vene nisu dio ove Uredbe,te za iste ZZOKS ne snosi troškove.
Pitanje:    Dobar dan, po preporuci ginekologa kod kojeg se lijecim doktor opste prakse mi je izdao uputnicu za vadjenje kariotipa i rekao da se javim u Zavod za humanu genetiku u Sarajevu. Iz Zavoda sam dobila obavjestenje da trebam prvo (posto sam iz Kantona Sarajevo, nosilac zdravstvenog osiguranja) dobiti odobrenje iz Zavoda za zdravstveno osiguranje..Gdje se trebam obratiti tacno i koji je nacin da dobijem ovo odobrenje, sta trebam podnijeti? Pozdrav
Anesa, 24.03.2015
Odgovor: Zavod zdravstvenog osiguranja KS može refundirati sredstva za izvršenu analizu,ukoliko se ista ne radi u Javnim zdravstvenim ustanovama KS.Potrebno je da podnesete zahtjev za refundaciju u jednu od naših poslovnica,uz zahtjev priložiti potvrdu da se navedena analiza ne radi u Javnim zdravstvenim ustanovama,originalni račun za izvršenu analizu,te fotokopiju prve i stanice gdje je ovjerena zdravstvena knjižica.Odgovor komisije ćete dobiti na kućnu adresu.
Pitanje:    Postovani imam privatnu specijalisticku ordinaciju iz ortodoncije. Moje pitanje je da li pacjenti koji naprave aparatic u privatnoj ordinaciji imaju pravo da refundiraju novac putem Vaseg zavoda. s postovanjem specijalista ortodoncije
hatidža, 24.03.2015
Odgovor: Zavod zdravstvenog osiguranja KS ne refundira sredstva za usluge izvršene u privatnim ordinacijama iz razloga što sa istim nema potpisane Ugovore o pružanju usluga osiguranicima KS.
Pitanje:    Poštovanje... U radnom sam odnosu.,ulazim u cetvrti mjesec trudnoce.,u slucaju da budem imala rizicnu trudnocu i budem morala na trudnicko bolovanje.,koje su moje procedure za dobijanje trudnickog bolovanja a koje su obaveze moga poslodavca prema meni.,zanima me sta i kako.,na ovom sam poslu vise od dvije godine
Emina, 24.03.2015
Odgovor: U slučaju da Vam na osnovu medicinskih indikacija ljekar specijalista preporuči mirovanje, obratite se izabranom ljekaru porodične medicine.
Pitanje:    Povratnik sam iz Holandije i moja primanja dobijam iz Holandije. Osiguran sam preko zdravstvenog osiguranja na princip obaveznog osiguranja Bosne i Hercegovine. Od mojih primanja iz Holandije odbija se premija za obavezno osiguranje Bosne i Hercegovine. Moje zdravstveno stanje zahtjeva vise od obaveznog osiguranja jer sam bio ranjen 92. Na koji nacin da se osiguram kako bih pokrio medicinske troskove? Unaprijed hvala
Edis, 24.03.2015
Odgovor: Ljubazno Vas molimo da se javite u najbližu poslovnicu našeg zavoda radi dobivanja potrebnih informacija vezano za Vaše osiguranje  ili da nas kontaktirate na telefon 033/222-976 jer Vaš upit zahtjeva dodatna pitanja od strane referenta radi dobivanja adekvatnog odgovora .
Pitanje:    Penzioner sam BiH i NL. Imam dvojno državljanstvo. Penzija mi se isplaćuje na NL bankovni račun. Tokom godine živim 8 mjeseci u NL i 6 mjeseci u BiH, na stalnoj adresi i uz posjedovanje BiH dokumenata. Kako da se zdravstveno osiguram u BiH kao penzioner BiH? S poštovanjem.
Salko, 24.03.2015
Odgovor: Ljubazno Vas molimo da se javite u najbližu poslovnicu našeg zavoda radi dobivanja potrebnih informacija vezano za Vaše osiguranje  ili da nas kontaktirate na telefon 033/222-976 jer Vaš upit zahtjeva dodatna pitanja od strane referenta radi dobivanja adekvatnog odgovora .
Pitanje:    Drzavljanka sam Crne Gore, udata za drzavljanina BiH koji radi kao PVL u OS BiH, na osnovu braka sam dobila Rjesenje o privremenom boravku na godinu dana, moje pitanje glasi; da li i na koji nacin mogu biti zdravstveno osigurana preko mog supruga? Hvala
Nadila, 19.03.2015
Odgovor: Jedini način da se osigurate na obavezno zdravstveno osiguranje  kao strani državljanin, je  u skladu sa članom 9. tačka e) i članom 12.tačka e) Odluke o utvrđivanju osnovica, stopa i načinu obračunavanja i uplate doprinosa za obavezno zdravstveno osiguranje na poručju Kantona Sarajevo («Sl.novine Kantona Sarajevo» br.29/09). Navedenim članovima je propisano da lica strani državljani ili lica bez državljanstva koja nisu osigurana po drugom osnovu sami plaćaju doprinos za obavezno zdravstveno osiguranje i to 5% od prosječne mjesečne bruto plaće na području Federacije BiH prema posljednjem objavljenom podatku Federalnog Zavoda za statistiku. Detaljne informacije u vezi sa dokumentacijom kojaVam je potrebna kao iznosom koji je potreban da uplatite za doprinos za obavezno zdravstveno osiguranje možete dobiti u nekoj od poslovnica Zavoda.
Pitanje:    Imam punih 26 godina i redovan sam student. Da li imam pravo i dalje koristiti zdravstveno osiguranje kao i do sada sa potvrdom sa fakulteta da sam redovan student, preko majke, odnosno njene firme u kojoj radi? Iz Sarajebva sam.
Ljiljana, 17.03.2015
Odgovor: Članom 22.  Zakona o zdravstvenom osiguranju („Službene novine FBiH“ br.30/97, 7/02,70/08 i 48/11) utvrđeno je da djeca osiguranika su zdravstveno osigurana do navršene 15 godine a ako su na srednjem odnosno visokom školovanju, do kraja redovnog školovanja, a najduže do navršene 26 godine života. Članom 10. tačka i) Odluke o utvrđivanju osnovica, stopa i načinu obračunavanja doprinosa za obavezno osiguranje na području Kantona Sarajevo (''Službene novine Kantona Sarajevo'' br. 29/09) je propisano da studenti preko 26 godina koji nisu osigurani po drugom osnovu, sami plaćaju doprinos za obavezno zdravstveno osiguranje u paušalnom iznosu od 20 KM mjesečno, a najduže do navršene 30 godine života. Na ovaj način osiguranja i dalje će te imati sva prava iz obaveznog zdravstvenog osiguranja kao što ste imali kao član porodice osiguranika, uz uslov da ste redovan student i da  redovno vršite uplate doprinosa za svaki mjesec.
Pitanje:    Postovani, Po preporuci pnumologa moje dijete treba da odredi ukupne imunoglobuline specificne na inhalacione alergene nutritive. Vec duze vrijeme KCUS ( Imunologija) nema reagente I kad pozovem I pitam kad ce dobitii kazu da neznaju kad ce imati. U privatnim laboratorijima u Sarajevu te testove mogu uraditi. Interesuje me da li ZZKS refundira troskove ako uradimo testiranje/ nalaz u jednoj od privatnih laboratorija. Hvala
Elvisa, 17.03.2015
Odgovor: Zavod zdravstvenog osiguranja KS prebacuje mjesečno finansiska sredstva za materijalne troškove KCUS-u te su isti u obavezi da nabave pomenute reagense. Iz tog razloga Zavod nije u mogućnosti refundirati sredstva za navedenu analizu.Mogućnost refundacije sredstsva trebate potražiti u KCUS-u.
Pitanje:    Poštovani, molim za informaciju da li ZZO pokriva troškove operacije staračke mrene (radi se o penzioneru) i u kojem iznosu? Unaprijed hvala i srdačan pozdrav.
Amra, 17.03.2015
Odgovor: Zavod zdravstvenog osiguranja pokriva troškove operacije staračke mrene izvršene u Javnim zdravstvenim ustanovama Kantona Sarajevo.
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50 | 51 | 52 | 53 | 54 | 55 | 56 | 57 | 58 | 59 | 60 | 61 | 62 | 63 | 64 | 65 | 66 | 67 | 68 | 69 | 70 | 71 | 72 | 73 | 74 | 75 | 76 | 77 | 78 | 79 | 80 | 81 | 82 | 83 | 84 | 85 | 86 | 87 | 88 | 89 | 90 | 91 | 92 | 93 | 94 | 95 | 96 | 97 | 98 | 99 | 100 | 101 | 102 | 103 | 104 | 105 | 106 | 107 | 108 | 109 | 110 | 111 | 112 | 113 | 114 | 115 | 116 | 117 | 118 | 119 | 120 | 121 | 122 | 123 | 124 | 125 | 126 | 127 | 128 | 129 | 130 | 131 | 132 | 133 | 134 | 135 | 136 | 137 | 138 | 139 | 140 | 141 | 142 | 143 | 144 | 145 | 146 | 147 | 148 | 149 | 150 | 151 | 152 | 153 | 154 | 155 | 156 | 157 | 158 | 159 | 160 | 161 | 162 |
© 2008 Zavod Zdravstvenog Osiguranja | legal rights | Sajt priredio Team Consulting