Kontakti
Zavod zdravstvenog osiguranja
Kantona Sarajevo
Ložionička br.2, 71 000 Sarajevo
Direktor
Mr.sci.oec.prim.spec.dr. Samir Turković
Tel. +387 33 725 207
Fax. +387 33 725 252
e-mail: info@kzzosa.ba
info telefon: +387 33 725 222

Koristeći ovu formu možete postaviti pitanje osoblju ZAVOD ZDRAVSTVENOG OSIGURANJA KANTONA SARAJEVO.
Pitanje:    Molim Vas da li možete da mi odgovorite na pitanje da li Zavod vrši refundaciju naknade poslije 42 dana, kod povrede koja je nastala na radu?
Anes, 17.05.2017
Odgovor: Prema Zakonu o zdravstvenom osiguranju ("Službene novine Federacije BiH", br. 30/97, 7/02, 70/08 i 48/11), čl. 58. naknadu plaće zbog povrede na radu ili oboljenja od profesionalne bolesti isplaćuje na teret svojih sredstava pravno odnosno fizičko lice kod kojeg je zaposlen osiguranik. Zavod u skladu sa navedenim, ne vrši refundaciju naknade plate.
Pitanje:    Postovani imam oca koji je drzavljnin R Makedonije i ima godisnji boravak u BiH a po zakonu BiH strani drzavljanin na osnovu god boravka ima pravo na dobrovoljno zdravstveno osiguranje .Intreresujeme dali on sa takvim zdravstvenim osuguranjem ima pravo kao i svaki gradzanin BiH.Otac ima 75 god i ima odredzenu dijagnozu dijalizu unaprijed fala na savjetu i odgovoru sta nam je raditi jer ja zivim u BiH i ssd bi da o bude ovdje kod mene jef mu nemogu drugacije pomoc sa mojom platom a i nsmogu otic da zivim u mak da budem sanjim fala vam na razumjevanju.
Selim, 03.05.2017
Odgovor: Za zdravstveno osiguranje po čl.9 - strani državljani potrebno se javiti u poslovnicu ZZO po mjestu odobrenog boravka radi dobivanja potpune informacije i žiro računa a i konsultacije oko zdravstvenog osiguranja po osnovu konvencije s Makedonijom.   Potrebna dokumentacija za osiguranje po čl.9 - strani državljanin : 1. Zahtjev za priznavanje prava na zdravstveno osiguranje (u poslovnici ZZO) 2. Rješenje o dozvoli boravna u Kantonu Sarajevo 3. Uvjerenje Porezne uprave FBiH da u Jedinstvenom sistemu registracije, naplate i kontrole doprinosa nije prijavljen kao osiguranik 4.Uplata doprinosa 6 (šest) mjeseci unatrag i jedan mjesec unaprijed
Pitanje:    Postovani, Interesuje me u kojim privatnim klinikama u Sarajevu mogu eventualno prebaciti karton i lijeciti se? Pokusala sam da nadjem na Vasoj stranici ali bezuspjesno. Unaprijed zahvalna i lijep pozdrav
Renata, 03.05.2017
Odgovor:        Zavod  zdravstvenog osiguranja Kantona Srajevo u pružanju  primarne zdravstvene zaštite (porodična medicina) je potpisao Ugovore sa  ustanovama poliklinikom Atrijum,poliklinikom Eurofarm centar i poliklinikom Sanasa.
Pitanje:    Moja majka je slomila kuk. Operisana je u klinickom centru univetiteta u sarajevu.ona je osigurano lice po osnovu penzije. Na koja ortopedska pomagala na teret zavoda zdravstvenog osiguranja ima pravo.
Mahir, 03.05.2017
Odgovor: Vaša majka kao osiguranik po osnovu penzije ima parvo na sva ortopedska pomagala koja su  sadržana u U redbi o ortopedskim pomagalima u zavisnosti prema njenim  medicinskim indikacijama.Za navedenu indikaciju medicinska sredstva su sjedalo za kadu,nastavak za toaletnu šolju i štake.
Pitanje:    Poštovani, pišem vam u majčino ime. Naime, potrebna joj je odjava zdravstvenog osiguranja iz Sarajeva da bi bila prijavljena na crnogorsko osiguranje. Ima stalno nastanjenje i sve ostalo što je potrebno. Službenim putem iz Tivta su poslani dokumenti i odjavu nije dobila (kažu mora se lično odjaviti). Majka ima 80 godina i nije za putovanje pa vas pitam, postoji li mogućnost da to učinim ja, naravno uz sudsko ovlaštenje i njenu saglasnost). Zahvaljujem, s poštovanjem, Biljana
Biljana, 03.05.2017
Odgovor: Ljubazno molimo da dostavite ime i prezime Vaše majke , prvo da provjerimo da li je odjavljena sa zdravstvenog osiguranja. Za odjavu sa zdravstvenog osiguranja obratite se  FZ PIO Sarajevo ( ako penziju isplaćuje FZ PIO Sarajevo i ako je imala zdravstveno osiguranje u Sarajevu) sa upitom može te li Vi , uz punomoć , izvršiti odjavu .
Pitanje:    Poštovani, da li Zavod pokriva troškove pomagala (flašice, dude, gumene pločice i sl.) kod beba sa rascjepom usne i nepca (zečija usna). Srdačan pozdrav.
Edin, 28.04.2017
Odgovor: Ova pomagala nisu sadržana u Uredbi o ortopedskim pomagalima koje finansira Zavod.
Pitanje:    Poštovani, Moja kćerka, 12,5 godina, liječila se od anoreksije u Zagrebu u trajanju od 14 bolničkih dana, KBC "Sestre milosrdnice". Interesuje me mogućnost naplate troškova.
Sanja, 27.04.2017
Odgovor: Vaš zahtjev, koji se odnosi na refundaciju sredstava za  liječenje Vaše kćerke od aneurizme u Zagrebu,  uputite Zavodu za zdravstveno osiguranje i reosiguranje Federacije BiH, Ul. Trg Heroja br. 14., obzirom da se isto finansira iz sredstva fonda solidarnosti u skladu sa Odlukom o utvrđivanju prioritetnih vertikalnih programa zdravstvene zaštite od interesa za Federaciju BiH i prioritetnih najsloženijih oblika zdravstvene zaštite iz određenih specijalističkih djelatnosti koje će se pružati osiguranim osobama na teritoriju Federacije BiH (''Službene novine Federacije BiH'', br. 8/05, 11/07, 44/07, 97a/07, 33/08, 52/08).
Pitanje:    Postovani, molim Vas za informaciju Radniku se zdravstvo uplacuje u Jablanicu,posto se treba raditi refundacija da li se zahtjev za istu podnosi u KS ili ipak treba u Jablanici jer je tamo uplaćivano zdravstvo Unaprijed hvala
Fikreta, 26.04.2017
Odgovor: Potrebno je da kontaktirate Zavod koji je nadlžan u skladu sa prebivalištem radnika.
Pitanje:    Poštovani, upuceni smo na vađenje tumor markera na KCUS. Jedan reagens nije bio dostupan za sto smo uredno dobili potvrdu od KCUS-a. S obzirom da smo isti uradili privatno, interesuje me da li imamo pravo na povrat novca i koju dokumentaciju je neophodno podnijeti. Hvala!
Nermin, 24.04.2017
Odgovor: Obavještavamo Vas da vam je potrebna slijedeća dokumentacija: Uputnica specijaliste zdravstvene ustanove sa kojom zavod ima zaključen ugovor; Potvrda KCU Sarajevo potpisana od strane direktorice dijagnostičkih disciplina o mogučnosti obavljanja predmetne pretrage u KCU Sarajevo; Original fiskalni račun; Potvrda o prebivalištu.  
Pitanje:    Postovanje Zanima me da li osobe koje su inoosiguranici imaju pravo ili se mogu zdravstveno osigurati-prijavit na osnovu drugog bračnog partnera koji je naš tj.Ima Bh zdravstveno osiguranje.... Unaprijed hvala
Elmira, 24.04.2017
Odgovor: Osigurane osobe koje dolaze iz država s kojima Bosna i Hercegovina ima zaključen Ugovor o socijalnom osiguranju, hitnu zdravstvenu zaštitu koriste na temelju potvrde o pravu na korištenje zdravstvene zaštite koju je izdao inodtrani nositelj osiguranja. Kako bi u slučaju potrebe nesmetano koristili zdravstvenu zaštitu preporučuje se po dolasku u mjesto boravka u poslovnici Zavoda potvrdu o pravu na korištenje zdravstvene zaštite zamijeniti za bolesnički list. Na temelju bolesničkog lista, inostrani osiguranik može koristiti usluge hitne medicinske pomoći, isključivo kod ugovornih zdravstvenih ustanova Zavoda u opsegu predviđenom međunarodnim ugovorom.
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50 | 51 | 52 | 53 | 54 | 55 | 56 | 57 | 58 | 59 | 60 | 61 | 62 | 63 | 64 | 65 | 66 | 67 | 68 | 69 | 70 | 71 | 72 | 73 | 74 | 75 | 76 | 77 | 78 | 79 | 80 | 81 | 82 | 83 | 84 | 85 | 86 | 87 | 88 | 89 | 90 | 91 | 92 | 93 | 94 | 95 | 96 | 97 | 98 | 99 | 100 | 101 | 102 | 103 | 104 | 105 | 106 | 107 | 108 | 109 | 110 | 111 | 112 | 113 | 114 | 115 | 116 | 117 | 118 | 119 | 120 | 121 | 122 | 123 | 124 | 125 | 126 | 127 | 128 | 129 | 130 | 131 | 132 | 133 | 134 | 135 | 136 | 137 | 138 | 139 | 140 | 141 | 142 | 143 | 144 | 145 | 146 | 147 | 148 | 149 | 150 | 151 | 152 | 153 | 154 | 155 | 156 | 157 | 158 | 159 | 160 | 161 | 162 | 163 | 164 | 165 | 166 | 167 | 168 | 169 | 170 | 171 | 172 | 173 | 174 | 175 | 176 | 177 | 178 | 179 | 180 | 181 | 182 | 183 | 184 | 185 | 186 | 187 | 188 | 189 | 190 | 191 | 192 | 193 | 194 | 195 | 196 | 197 | 198 | 199 | 200 | 201 | 202 | 203 | 204 | 205 | 206 | 207 | 208 | 209 | 210 | 211 | 212 | 213 | 214 | 215 | 216 | 217 | 218 | 219 | 220 | 221 | 222 | 223 | 224 | 225 | 226 | 227 | 228 | 229 | 230 | 231 | 232 | 233 | 234 | 235 | 236 | 237 | 238 | 239 | 240 | 241 | 242 | 243 | 244 | 245 | 246 | 247 | 248 | 249 | 250 | 251 | 252 | 253 | 254 | 255 | 256 | 257 | 258 | 259 | 260 | 261 | 262 | 263 | 264 | 265 | 266 |
© 2008 Zavod Zdravstvenog Osiguranja | legal rights | Sajt priredio Team Consulting