Kontakti
Zavod zdravstvenog osiguranja
Kantona Sarajevo
Ložionička br.2, 71 000 Sarajevo
Generalni direktor:
Dr.sci. Kenan Crnkić, dipl. oec.
Tel. +387 33 725 200
Fax. +387 33 725 298
e-mail: info@kzzosa.ba
info telefon: +387 33 725 222

Koristeći ovu formu možete postaviti pitanje osoblju ZAVOD ZDRAVSTVENOG OSIGURANJA KANTONA SARAJEVO.Pitanje:    Poštovani, redovan sam student i do prije nekoliko godina sam bio zdravstveno osiguran preko firme mojih roditelja, međutim oni su istu zatvorili i nisu odjavili na vrijeme tako da sada nisu u mogućnosti da izmire cjelokupan dug za osiguranje i prebace se na biro. Kako ja mogu da se osiguram preko fakulteta, tj. mogu li uopste da se osiguram dok oni ne urede te obaveze. Hvala...
Denis, 17.12.2013
Odgovor: Ukoliko ste bili prijavljeni na obavezno zdravstveno osiguranje kao član osiguranika, a sada ste redovan student, možete se zdravstveno osigurati kao student, ali prvo morate izvršiti odjavu sa prethodnog osiguranja tj.sa osiguranja vaših roditelja. Ukoliko ste student, a imate 26 i više godina života također možete biti zdravstveno osigurani na osnovu člana 10. tačka i,  Odluke o utvrđivanju osnovica, stopa i načinu obračunavanja i uplate doprinosa za obavezno osiguranje na području Kantona Sarajevo koji propisuje da studenti preko 26 godina života, a nisu osigurani po drugom osnovu, sami plaćaju doprinos za obavezno zdravstveno osiguranje u paušalnom iznosu od 20 KM mjesečno,  najduže do navršene 30. godine života.
Pitanje:    prije godinu sam napustio fakultet,i odmah sam se prijavio na biro,ali nisam rijesio to za zdravstvenu knjizicu,mislim nisam je izvadio,redovno se javljam birou,i na kartonu evidencije pise da ostvarujem pravo na zdravstvo.Da li mogu to sada uraditi,i ako mogu sta mi je potrebno?
Damir, 17.12.2013
Odgovor: Nezaposlena osoba ostvaruje prava na zdravstveno osiguranje ako se prijavila Službi za zapošljavanje u roku od 90 dana nakon završetka školske godine u kojoj je završila redovno školovanje, odnosno od dana položenog ispita ako je prije toga izgubila pravo na zdravstvenu zaštitu. Iz Vašeg pitanja evidentno je da ste ispoštovali propisie o zdravstvenom osiguranju te je potrebno da u poslovnici Zavoda zdravstvenog osiguranja Kantona Sarajevo kupite zdravstvenu knjižicu koju će ovjeriti Služba za zapošljavanje Kantona Sarajevo, u djelu predviđenom za pečat firme. Sa svojom ličnom kartom i zdravstvenom knjižicom, u bilo kojoj poslovnici  Zavoda, možete  ovjeriti knjižicu, uz uslov  da je Služba za zapošljavanje Kantona Sarajevo izvršila prijavu na zdravstveno osiguranje. 
Pitanje:    Na porodiljsko odsustvo stupila sam 02.09.2013.godine,i jos nikad nisam dobila naknadu,tj.za septembar,oktobar,novembar...Rjesenje sam dobila prije vise od mjesec dana Kada da ocekujem naknadu??
Aida, 16.12.2013
Odgovor: Za odgovor na ovo pitanje obratite se  općinskoj službi na području općine na kojoj živite. Porodiljska naknada regulisana je  Zakonom o socijalnoj zaštiti i zaštiti obitelji sa djecom.
Pitanje:    Otvoreno mi je bolovanje. Ljekar mi je dao Nalaz na kome piše od kada sam na bolovanju, ali ne i do kada. Taj Nalaz sam odmah odnijela poslodavcu radi pravdanja izostanaka sa posla. U kadrovskoj su mi rekli da moram donijeti Ocjenu doktora primarne zdravstvene zaštite nadležne zdravstvene ustanove(o otvorenom bolovanju na propisanom obrascu ORS-1,) u skladu sa važećim propisima kojima se reguliše bolovanje zaposlenika u slučaju privremene spriječenosti za rad ( odredbe čl. 55, Zakona o zdravstvenom osiguranju) u protivnom mi ne mogu pravdati izostanke sa posla. Ponovo sam se obratila ljekaru on mi kaže da ne izdaje nikakve obrasce ORS-1, da je njegov nalaz na kome piše da sam na bolovanju dovoljan dokaz , te da me poslodavac samo maltletira. Molim Vas da mi odogovorite koji dokument prema zakonu moram dostaviti poslodavcu u roku od tri dana od dana( odredbe člana 65. ZOR-a) otvaranja bolovanja kako bih pravdala izostanak sa posla?
Elmira, 16.12.2013
Odgovor: Prema čl. 26. "Pravilnika o postupku i kriterijima za utvrđivanje privremene spriječenosti za rad zbog bolesti, povrede ili drugih okolnosti" ( "Službene novine FBiH " br. 66/12), za vrijeme privremene spriječenosti za rad osiguranik ostvaruje kod poslodavca pravo na naknadu plaće na osnovu propisanog obrasca: Izvještaj o privremenoj spriječenosti za rad (doznaka).
Pitanje:    Poštovani, molim za informaciju kojim aktima su regulisane obaveze poslodavca prema zaposlenici (ugovor o radu na neodređeno vrijeme), za vrijeme trajanja porodiljskog odsustva. Hvala puno!
Jasenka, 12.12.2013
Odgovor: Prema članu 89. i 97. "Zakona o osnovama socijalne zaštite, zaštite civilnih žrtava rata i zaštite porodice sa djecom (“Službene novine Federacije BiH”, br. 36/99, 54/04, 39/06 i 14/09),pravo koje ostvaruje porodica sa djecom je i naknada umjesto plaće ženi-majci u radnom odnosu,za vrijeme dok odsustvuje sa posla radi trudnoće,porođaja i njege djeteta. Sredstva za finansiranje socijalne zaštite,zaštite civilnih žrtava rata i zaštite porodice sa djecom osiguravaju se u skladu sa propisom Federacije i kantona iz : budžeta općine ,budžeta kantona i drugih izvora.
Pitanje:    Poštovani,moja majka je prije godinu imala jednu rutinsku operaciju ispod lijeve podpazdusne supljine,nakon toga se njeno stanje pogorsalo i na rezu su se pojavile tumorske mase koje su rasle i sjedinile se u jednu cjelinu velicine djecije glave,patohistoloskim nalazom je utvrđeno da se radi o malignom melanomu,nakon kemo terapije poslije godinu dana ta tumorska masa se otvorila i dobar dio je izasao vani,sada je najveci problem sto je to otvoreno i konstantno se mora previjati jer stalno izlazi neka tecnost boje krvi,a ona i dalje ide na kemo terapije,gotovo svaki dan ima bolive,obzirom da je penzioner i nije u mogucnosti ni fizički ni finansijski svaki dan ici na previjanje a kucu sve potrebno za njegu treba da kupi(zavoje,rivanol,ljepilo) zanima me dali postoji mogućnost za nekom vrstom pomoći za nju,ako da kome da se obratimo. Unaprijed zahvaljujem
Ezana, 12.12.2013
Odgovor: Obratite se Domu zdravlja Kantona Sarajevo-porodičnom ljekaru u ambulanti gdje se pacijent liječi koji će preduzeti sve potrebne mjere liječenja.Materijal za previjanje obezbjeđuje zdravstvena ustanova.
Pitanje:    Poštovani , supruga i ja smo uposlenici zdravstvene ustanove u Travniku..Prije dvije godine upućeni smo na specijalizaciju na Klinički centar tako da smo već druga godina u Sarajevu. Prije mjesec dana smo postali roditelji. Beba je rođena u Sarajevu. Prema mjestu prebivališta majke , beba bi trebala biti zdravstveno osigurana u SBK ali da li postoji mogućnost da bebu osiguramo u Sarajevu obzirom da cemo naredne dvije godine (koliko nam je ostalo do kraja specijalizacije) živjeti u Sarajevu. Postoji li način da dobrovoljno uplaćujemo zdravstveno osiguranje za dijete? Postoji i način da dijete bude prijavljeno u Sarajevu ? Ili da li majka, ukoliko promjeni mjesto prebivališta, gubi pravo naknade za porodiljsko odsustvo?
Almir, 11.12.2013
Odgovor: Vaše dijete može biti zdravstveno osigurano kao član porodice preko jednog od roditelja u kantonu u kojem roditelj ima prebivalište, te u kojem je zdravstveno osiguran. Ukoliko promijenite mjesto prebivališta, gubite pravo na porodiljsko odsustvo.
Pitanje:    Moja komšinka je trajno preselila iz Njemačke (izvršila je odjavu prebivališta). Ostvarila je pravo na pezniju i zdravstvenu zaštitu u Njemačkoj. Prijavila je prebivalište na Ilidži, prijavu je napravila na FZ PIO/MIO, koja je procedura da se prijavi na ZZO KS, kako bi imala pravo na zdravstvenu zaštitu ?
Samir, 10.12.2013
Odgovor: U skladu sa članom 19. tačka 11. Zakona o zdravstvenom osiguranju osiguranici su korisnici penzija sa prebivalištem na teritoriji Federacije koji to pravo ostvaruju isključivo od inozemnog nosioca penzijskog osiguranja, ako međunarodnim ugovorom nije drugačije određeno.  Zavod zdravstvenog osiguranja Kantona Sarajevo ima sporazum sa Njemačkom, te je potrebno da se obratite poslovnici Zavoda prema mjestu prebivališta, u ovom slučaju je to Ilidža, zbog dostavljnja zahtjeva i dokumentacije koja je potrebna za prijavu na osiguranje od inostranog nosioca osiguranja.
Pitanje:    Poštovani, zanima me da li po novoj esencijalnoj listi lijekova porodični ljekar mi može napisati recept za valsartan (imam info da može) ili moram imati nalaz od interniste? LP
Admir, 10.12.2013
Odgovor: Lijek Valsartan se nalazi  na novoj Odluci o Listi lijekova Kantona Sarajevo od 27.09.2013g i može ga propisati ljekar spec porodične medicine.
Pitanje:    Molim vas da mo objasnite oznake za režime propisivanja Rp/spec E i Rp/spec J? Ko te lijekove može propisati? Da li može spec.porodične medicine ili mora biti internista, akrdilog i sl?Hvala.
Tanja, 10.12.2013
Odgovor: Lijekove sa režimom propisivanja Rp/spec E može propisati ljekar spec. porodične medicine,dok lijekove sa režimom propisivanja Rp/spec J propisuju ljekari koji provode prevenciju i liječenje ovisnosti ,dakle ovlašteni ljekari iz JU Zavod za alkoholizam i druge toksikomanije Kantona Sarajevo.
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50 | 51 | 52 | 53 | 54 | 55 | 56 | 57 | 58 | 59 | 60 | 61 | 62 | 63 | 64 | 65 | 66 | 67 | 68 | 69 | 70 | 71 | 72 | 73 | 74 | 75 | 76 | 77 | 78 | 79 | 80 | 81 | 82 | 83 | 84 | 85 | 86 | 87 | 88 | 89 | 90 | 91 | 92 | 93 | 94 | 95 | 96 | 97 | 98 | 99 | 100 | 101 | 102 | 103 |
© 2008 Zavod Zdravstvenog Osiguranja | legal rights | Sajt priredio Team Consulting