Kontakti
Zavod zdravstvenog osiguranja
Kantona Sarajevo
Ložionička br.2, 71 000 Sarajevo
Generalni direktor:
Dr.sci. Kenan Crnkić, dipl. oec.
Tel. +387 33 725 200
Fax. +387 33 725 298
e-mail: info@kzzosa.ba
info telefon: +387 33 725 222

Koristeći ovu formu možete postaviti pitanje osoblju ZAVOD ZDRAVSTVENOG OSIGURANJA KANTONA SARAJEVO.Pitanje:    Da li ZZO KS refundira troškove kupovine mrežice za operaciju bruha u KC Sarajevo, koju je pacijent morao sam da kupi i donese da bi bio operisan? Ako refundira gdje se može predati zahtjev i koja je dokumentacija potrebna? Hvala
Feđa, 08.04.2014
Odgovor: Zavod zdravstvenog osiguranja KS refundira troškove kupovine mrežice za pomenutu operaciju.Zahtjev trebate predati na protokol Zavoda, uz isti priložiti medicinsku dokumentaciju, orginalni račun za kupovinu mrežice,kopiju prve i stranice gdje je ovjerena zdravstvena knjižica kao i kopiju lične karte. Odluku komisije ćete dobiti na kućnu adresu.
Pitanje:    Postovani, Na kojim sve lokacijama se moze ovjeriti zdravstvena knjizica u kantonu. Zivim u Novom Gradu dali postoji u Novom Gradu sarter za ovjeru knjižica?
Ibrahim, 08.04.2014
Odgovor: U poslovnicama Zavoda zdravstvenog osiguranja Kantona Sarajevo vrši se registracija članova porodice osiguranika prijavljenog u Jedinstveni sistem registracije preko nadležne Porezne uprave i inostranih osiguranika, ovjera zdravstvenih legitimacija, ovjera prijedloga o potrebi ortopedskih pomagala, bez obzira na adresu stanovanja, kao i kontrola naknade bolovanja, prema sjedištu obveznika uplate doprinosa: - Gradska poslovnica, za područje općine Stari grad i Centar, ul. Hamdije Kreševljakovića br. 14, tel.: 66 67 12; - Gradska poslovnica, za područje općine Novo Sarajevo i Novi grad, ul. Zmaja od Bosne bb, tel.: 72 52 75; - Poslovnica Ilidža sa ispostavom Trnovo, za područje općine Ilidža i Trnovo, ul. Emira Bogunića Čarlija 17, tel.: 76 12 40; - Poslovnica Hadžići, ul. Hadželi 169,tel.: 42 01 07; - Poslovnica Ilijaš, ul. 126. ilijaške brigade 51,tel.: 42 87 91; - Poslovnica Vogošća, ul. Jošanička 83, tel.: 43 56 71.
Pitanje:    Pozdrav! Muz i ja smo podstanari i s obzirom da cesto mijenjamo mjesto stanovanja odlucili smo da se prijavimo na jednu stalnu adresu u opstini ilidza. Medjutim trenutno zivimo u Velesicima, pa me zanima postoji li mogucnost da se lijecimo u domu zdravlja Velesici, i da tu odaberemo doktora obiteljske medicine i stomatologa?
Anela, 07.04.2014
Odgovor: Članom 1 i 2 "Pravilnika o načinu ostvarivanja prava na slobodan izbor doktora medicine i doktora stomatologije primarne zdravstvene zaštite u Kantonu Sarajevo", uređeno je pravo osiguranih lica na slobodan izbor doktora medicine i doktora stomatologije primarne zdravstvene zaštite, a Članom 7 propisano je da osigurano lice bira doktora primarne zdravstvene zaštite prema mjestu prebivališta u najbližoj ambulanti porodične medicine u ugovornoj zdravstvenoj ustanovi, u skladu sa teritorijalnom organizacijom zdravstvene zaštite. Tačkom 5 "Uputstva o načinu ostvarivanja prava na slobodan izbor doktora medicine i doktora stomatologije primarne zdravstvene zaštite u Kantonu Sarajevo" propisano je da ukoliko osigurano lice izabere doktora u udaljenoj ambulanti i pored činjenice da postoji mogućnost registracije u najbližoj ambulanti, izabrani doktor ga je dužan upozoriti da zbog udaljenosti može biti uskraćen besplatne kućne posjete od strane ljekara ili patronažne medicinske sestre.
Pitanje:    Postovani, Molim Vas da me obavijestite gdje mogu da podnesem dokumentaciju za naknadu troskova analize genotipizacije na trombofiliju? U kojem odjelu, kancelarijij ili salteru? Trudnica sam koja je trebala uraditi pomenutu analizu, a koja se ne radi u KS u sistemu zdravstvene zastite. Pomenutu analizu sam uradila na Institutu za geneticko injzenjerstvo i biotehnologiju Univerziteta u Sarajevu. Unaprijed hvala, Amra
Amra, 07.04.2014
Odgovor: Dokumentaciju za naknadu troškova analize genotipizacije možete dostaviti na protokol Zavoda zdravstvenog osiguranja KS. Stručna komisija Zavoda obrađuje svaki slučaj posebno te ćete odluku komisije dobiti na kućnu adresu.
Pitanje:    Postovani,s obzirom da mi je hematolog(radi tronbocitopenije) i ginekolog(radi obilnog krvarenja u toku ciklusa posto imam manjak trombocita) preporucio spralu MIRENA IUD koja je jako skupa,interesuje me da li Zavod pokriva troskove ili makar dio troskova.Unaprijed zahvalna na odgovoru.
Arijana, 07.04.2014
Odgovor: Zavod zdravstvenog osiguranja Kantona Sarajevo ne pokriva troškove nabavke pomenute spirale.
Pitanje:    Poštovani; zanima me koja je procedura oko refundiranja novca za troškove liječenja. Radila sam neke nalaze na pliklinici PROLAB (po preporuci ljekara koji radi u privatnoj ordinaciji), pa me sad zanima imam li šanse za refundiranje tih troškova
Meliha, 03.04.2014
Odgovor: Zavod zdravstvenog osiguranja KS ne refundira sredstva za troškove liječenja u privatnim poliklinikama.
Pitanje:    92. godine imala sam povredu oka. Prirodna leca je uklonjena i zamijenjena lecom u prednjoj komori. Sad bih trebala zamijeniti je lecom koja ide u zadnju komoru pa me zanima koliko kosta i je li troskove nabavke lece snosim ja ili ZZZ s obzirom da sam zaposlena i firma redovno uplacuje doprinose.
Belma, 02.04.2014
Odgovor: Troškove zamjene leće finansira Zavod zdravstvenog osiguranja KS. Potrebno je obrazac popunjen od strane zdravstvene ustanove ovjeriti u jednoj od poslovnica Zavoda, te se sa istim  javiti u zdravstvenu ustanovu gdje će se vršiti operativni zahvat.
Pitanje:    Ukoliko je zaposlenik na dugom bolovanju da li mu je poslodavac duzan isplatiti 80% place (ako je zaposlenikova placa veca od prosjeka u FBiH) ili mu je poslodavac duzan isplatiti 80% prosjecne place u FBiH? Hvala!
Dragana, 01.04.2014
Odgovor: U skladu sa Zakonom o zdravstvenom osiguranju ("Službene novine Federacije BiH", br. 30/97, 7/02, 70/08 i 48/11)  čl. 47. naknada plaće određuje se u visini od najmanje 80% od osnovice za naknadu s tim da ne može biti niža od minimalne plaće za mjesec za koji se utvrđuje naknada.
Pitanje:    Poštovani,imam pitanje vezano za izradu parcijalne proteze na Stomatološkom fakultetu u Sarajevu,da li Zavod pokriva dio troškova izrade jer sam čuo da joj je cijena 400 KM?Da li je to cijena uz participaciju Zavoda?I koliko je učešće Zavoda u izradi zubnih navlaka i uopšte protetičkih radova?Napominjem da sam osiguranik Zavoda!Unaprijed hvala
Faruk, 01.04.2014
Odgovor: Zavod pokriva dio troškova za izradu parcijalne proteze.Potrebno je da donesete popunjen obrazac od stomatologa u jednu od naših poslovnica gdje će se ovjeriti i utvrditi procenat ućešća.
Pitanje:    Poštovani, redovno sam upisana na Filozofski fakultet u Sarajevu, ali sam strana državljanka (imam slovensko i međunarodno zdravstveno osiguranje) i čula sam da mogu vaditi zdravstvenu knjižicu pa me zanima kakav je postupak ukoliko je to moguće? Kao što sam navela, osigurana sam po međunarodnom principu pa mi CORIS (osiguranje) vrati novac ukoliko imam hitnih slučajeva kojih tretman moram platiti, ali s obzirom na to, da sam ipak redovno upisana na UNSA, zanima me da li imam pravo na zdravstvenu knjižicu, koja bi mi kao studentu olakšala sve postupke vezane za zdravlje i zdravstvene preglede. Dakle, ukoliko je to moguće, koje dokumente moram dostaviti te na koju adresu ih moram dostaviti? S obzirom na to, da sam dva puta uplaćivala stvari koje se tiču zdravstva - prilikom upisa na fakultet (potvrda sa studentske zdravstvene ordinacije 20KM) te prilikom prijavljivanja zahtjeva za odobrenje privremenog boravka po osnovu studiranja (oko 100KM) - čini mi se smisleno da bi mi uprkos činjenici da sam strana državljanka trebalo pripadati i pravo na (studentsku) zdravstvenu knjižicu koja bi mi olakšala (tako u finansijskom kako i u ''vremenskom'' smislu) sve eventualne zdravstvene probleme koji bi nastali za vrijeme mog boravka u BiH (da bi dakle bila u mogućnosti da eventualne probleme rješavam u studentskoj zdravstvenoj ordinaciji kao svi ostali studenti (državljani BiH) UNSA. Unaprijed zahvaljujem na odgovoru Srdačan pozdrav, Nina
Nin, 01.04.2014
Odgovor: Osiguranje koje ste uplatili prilikom upisa na fakultet sasvim je drugi vid osiguranja i ne odnosi se na obavezno zdravstveno osiguranje. Stranci koji u Bosni i Hercegovini privremeno borave, koriste zdravstvenu zaštitu na osnovu „Bolesničkog lista“izdatog na osnovu odgovarajućeg obrasca inostranog nosioca osiguranja. Korištenje zdravstvene zaštite na osnovu „Bolesničkog lista“ograničeno je na hitnu medicinsku pomoć. Također, ograničeno je i vrijeme trajanja osiguranja i veže se za period boravka u Bosni i Hercegovini. Ukoliko imate privremeni boravak po osnovu obrazovanja na Kantonu Sarajevo izdat od Službe za poslove sa strancima, terenski centar Sarajevo, možete se osigurati na osnovu čl.9, tačka e, Odluke o utvrđivanju osnovica,stopa i načinu obračunavanja  doprinosa za  obavezno osiguranje na području Kantona Sarajevo. Sve dodatne informacije možete dobiti u jednoj od poslovnica Zavoda zdravstvenog osiguranja Kantona Sarajevo.
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50 | 51 | 52 | 53 | 54 | 55 | 56 | 57 | 58 | 59 | 60 | 61 | 62 | 63 | 64 | 65 | 66 | 67 | 68 | 69 | 70 | 71 | 72 | 73 | 74 | 75 | 76 | 77 | 78 | 79 | 80 | 81 | 82 | 83 | 84 | 85 | 86 | 87 | 88 | 89 | 90 | 91 | 92 | 93 | 94 | 95 | 96 | 97 | 98 | 99 | 100 | 101 | 102 | 103 | 104 | 105 | 106 | 107 | 108 | 109 | 110 | 111 | 112 | 113 | 114 | 115 | 116 |
© 2008 Zavod Zdravstvenog Osiguranja | legal rights | Sajt priredio Team Consulting