Kontakti
Zavod zdravstvenog osiguranja
Kantona Sarajevo
Ložionička br.2, 71 000 Sarajevo
Generalni direktor:
Dr.sci. Kenan Crnkić, dipl. oec.
Tel. +387 33 725 200
Fax. +387 33 725 298
e-mail: info@kzzosa.ba
info telefon: +387 33 725 222

Koristeći ovu formu možete postaviti pitanje osoblju ZAVOD ZDRAVSTVENOG OSIGURANJA KANTONA SARAJEVO.Pitanje:    mozeli se ostvarit banjsko lijecenje besplatno ako ste porodica sehida i ako ste proveli mjesec u bolnici nepokretni
Amra, 19.05.2015
Odgovor: Banjsko liječenje na teret Zavoda zdravstvenog osiguranja možete ostvariti kao nastavak bolničkog liječenja.Potrebno je da dostavite prijedlog za banjsko liječenje sa klinike na kojoj ste se liječili,medicinsku dokumentaciju,fotokopiju prve i stranice na kojoj je ovjerena zdravstvena knjižica.
Pitanje:    H I T N O !!! Poštovani, moj otac je penzioner. 96 godine je kao izbjeglica transplantirao bubreg u Njemačkoj. Sada je u posjeti kod prijatelja u Njemačkoj i trenutno se osjeća loše. Kada se obratio ljekaru u bolnici oni su ga primili na tzv.ambulantno liječenje. Kod sebe je imao obrazac BH-6. Ustanovili su mu ozbiljnije oboljenje bubrega i terapaija koju predlažu je iznimno skupa. Za daljnje liječenje potražuju obrazac BH-5. Da li i kako možemo podnijeti zahtjev za ovim obrascom. Imate li vi informaciju o kakvom se obrascu radi ili prijedlog za nekim alternativnim obrascom? Hvala unaprijed!!!
Ismar, 18.05.2015
Odgovor: BH - 5 obrazac je prema priručniku o primjeni konvencije – Saglasnost za prenos boravka po nastupanju osiguranog slučaja, potvrda o pravu na davanja u naturi, zahtjev za isplatu davanja u novcu. Što se tiče samog obrasca nije pogrešan ali takođe postoji obrazac BH-9 koji glasi kao zahtjev, odnosno izvještaj o pravu na pružanje proteza i drugih davanja u naturi većeg značaja.  
Pitanje:    Postovani, interesuje me da li je (i ako jeste koji je naziv tog akta) Zavod zdravstvenog osiguranja KS donio Odluku ili neki drugi akt, kojom su utvrđeni osnovni paketi zdravstvenih prava, s obzirom da postoji ova Odluka na nivou Federacije (Službene novine FBiH broj 21/09) po kojoj su kantonalna ministarstva/zavodi zdravstvenog osiguranja, dužna da svoje propise i akte, usklade sa ovom odlukom?
Amra, 18.05.2015
Odgovor: Obavještavamo Vas da na nivou Kantona nije donesena Odluka o utvrđivanju osnovnog paketa zdravstvenih prava.
Pitanje:    Postovani, molim Vas za pomoc,naime radnica koja je uposlena u nasoj prodavnici je pala u nesvijest na radnom mjestu te je prebacena u bolnicu i zadrzanja na lijecenju vjerovatno na pretragama jer na srecu nije doslo to tezis povreda. Posto je to povreda na radnom mjestu uzeli smo obrazac ZO 5 da popunimo i predamo radnici na ovjeru kod ljekara,upuceni smo da je njeno bolovanje 100%,pa nas zanima kakve su nase obaveze prema uposleniku i da li uposlenica ima prava na neku naknadu od poslodavca sem pripadajuce plaće za bolovanje . Unaprijed hvala
Fikreta, 18.05.2015
Odgovor: Naknadu plaće zbog povrede na radu obračunava i isplaćuje pravno lice dok osiguranik nije radno sposoban, kao i odgovarajuću medicinsku pomoć i pravo na ortopedska pomagala radi liječenja.
Pitanje:    Poštovani, U firmi u kojoj radim u računovodstvu smoimali slučaj povrede na poslu,odnosno radnik je imao nesreću na povratku sa posla, te je na bolovanju i u procesu oporavka. Ima lomova koji zahtjevaju duži oporavak. Firma je sa sjedištem u Sarajevu, a mjesto prebivališta radnika je Republika Srpska, tačnije Pale. Pitanje je da li imamo pravo na refundaciju bolovanja (isplaćuje se 100% plata) i od koga tražimo istu? Unaprijed hvala. Srdačni pozdravi
Maida, 18.05.2015
Odgovor: Potrebno je da se obratite Zavodu zdravstvenog osiguranja  prema mjestu prebivališta navedenog uposlenika.
Pitanje:    Poštovani, na trudničkom bolovanju sam već duže od 42 dana. Uredno dostavljam svom poslodavcu doznake od svog porodičnog ljekara. Pošto sam informisana da su ukinute komisije koje su utvrđivale bolovanja duže od 42 dana, poslodavac je u dilemi na koji način će refundirati sredstva od ZZO-a, jer mu komisijsku potvrdu ne mogu dostaviti. Molim da me uputite koje korake dalje poduzeti, hvala.
Aida, 18.05.2015
Odgovor: Mišljenje Prvostepene ljekarske komisije nije potrebno u slučaju bolovanja zbog komplikacija u trudnoći.
Pitanje:    Poštovani, da li je moguće da nam mailom pošaljete spisak potrebne dokumentacije i važeći obrazac za Zahtjev za povrat isplaćene naknade za bolovanje preko 42 dana. Prvi put imamo ovakav slučaj za kanton Sarajevo, pa nemamo gore navedeno. Također, dobro bi nam došlo ako imate još kakve upute, kao npr. koju najmanju satnicu priznajete kao valjanu za obračun i sl, s obzirom da se i to razlikuje od kantona do kantona. Unaprijed hvala!
Sanjana, 18.05.2015
Odgovor: Potrebno je da se obratite u nadležnu poslovnicu Zavoda zbog pojašnjenja, obzirom da ne možemo uopšteno odgovoriti.
Pitanje:    Poštovani, zanima me, kakva je procedura da se prebacim na zdravstveno osiguranje Biroa, odnosno da prebacim sebe i dijete, jer smo bile osigurane preko firme od muža, firma već dvije godine ne uplaćuje doprinose i mi bismo da se prabacimo na osiguranje Biroa, jer sam ja trenutno na birou. Zahvaljujem,
Jasmina, 15.05.2015
Odgovor: Potrebno je da se informišete kod Zavoda za zapošljavanje kod kojeg ste prijavljeni , obzirom da je u skladu sa članom 86 Zakona o zdravstvenom osiguranju obveznik uplate doprinosa za obavezno zdravstveno osiguranje zavod za zapošljavanje za lica koja su privremeno nezaposlena  i kod kojih su ta lica prijavljena.
Pitanje:    Postovani, Da li postoji neka odluka Vaseg Zavoda o refundaciji troskova vantjelesne oplodnje, kao sto postoji u Ze - Do kantonu : http://www.ringeraja.ba/clanak/info-za-clanice-koje-su-radile-vto-iz-zzo-zdk_2238.html. Ukoliko nemate takvu odluku da li ocekujete donosenje slicne ili iste odluke u skorije vrijeme. Unaprijed hvala,
Kadina, 15.05.2015
Odgovor: Zavod zdravstvenog osiguranja KS nema odluku o refundaciji troškova vantjelesne oplodnje i nemamo informaciju o donošenju iste u skorije vrijeme.
Pitanje:    Postovani, koji je rok za predaju zahtjeva za refundaciju novcanih sredstava za Rhogam ampulu i sta je sve potrebno od dokumentacije? Unaprijed zahvaljujem na odgovoru
Aida, 15.05.2015
Odgovor: Zahtjev za refundaciju sredstava za nabavku Phogam amp morate podnijeti u roku od mjesec dana od kupovine istih.Uz zahtjev priložiti medicinsku dokumentaciju gdje je preporučena amp Rhogam,orginalni račun iz apoteke gdje je kupljena,te fotokopiju prve i stranice gdje je ovjerena zdravstvena knjižica.
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50 | 51 | 52 | 53 | 54 | 55 | 56 | 57 | 58 | 59 | 60 | 61 | 62 | 63 | 64 | 65 | 66 | 67 | 68 | 69 | 70 | 71 | 72 | 73 | 74 | 75 | 76 | 77 | 78 | 79 | 80 | 81 | 82 | 83 | 84 | 85 | 86 | 87 | 88 | 89 | 90 | 91 | 92 | 93 | 94 | 95 | 96 | 97 | 98 | 99 | 100 | 101 | 102 | 103 | 104 | 105 | 106 | 107 | 108 | 109 | 110 | 111 | 112 | 113 | 114 | 115 | 116 | 117 | 118 | 119 | 120 | 121 | 122 | 123 | 124 | 125 | 126 | 127 | 128 | 129 | 130 | 131 | 132 | 133 | 134 | 135 | 136 | 137 | 138 | 139 | 140 | 141 | 142 | 143 |
© 2008 Zavod Zdravstvenog Osiguranja | legal rights | Sajt priredio Team Consulting