Kontakti
Zavod zdravstvenog osiguranja
Kantona Sarajevo
Ložionička br.2, 71 000 Sarajevo
Direktor
Mr.sci.oec.prim.spec.dr. Samir Turković
Tel. +387 33 725 207
Fax. +387 33 725 252
e-mail: info@kzzosa.ba
info telefon: +387 33 725 222

Koristeći ovu formu možete postaviti pitanje osoblju ZAVOD ZDRAVSTVENOG OSIGURANJA KANTONA SARAJEVO.
Pitanje:    Nezaposlena sam, i nisam na birou, da li mogu dobiti zdravstveno osiguranje preko svog supruga (koji je zaposlen)? LP
Naida, 09.11.2017
Odgovor: Možete ostvariti pravo na obavezno zdravstveno osiguranje u svojstvu supruge. Shodno tome, neophodno je da u jednoj od naših ispostava kupite obrazac ZO-1 I zdravstvenu legitimaciju (ukupno 3 KM), i dostavite poslodavcu Vašeg supruga, radi popunjavanja i ovjere istih. Slijedom toga, neophodno je da navedenu dokumentaciju podnesete referentu zdravstvenog osiguranja u Vama najbližoj ispostavi u svrhu prijave na obavezno zdravstveno osiguranje i ovjere zdravstvene legitimacije.
Pitanje:    Postovani, treba nam pod hitno potvrda o osiguranju za Austriju, tzv. formular A/BiH 4 ispunjen i ovjeren od strane Zavoda zdravstvenog osiguranja za moje roditelje koji su penzioneri i koji od prije nekoliko godina zive u Becu. Taj formular je uslov da bi mogli dobiti osiguranje u Austriji. Da li se potvrda moze dobiti emailom ili se mora licno doci? Moze li jedan roditelj da izvadi potvrdu i za supruznika? Koliko dugo traje procedura da se dobiju potvrde? Hvala na brzom odgovoru.
Daria, 09.11.2017
Odgovor: Za izdavanje obrasca BIH/A 4 (potvrda o pravu na davanja u naturi za vrijeme stalnog boravka u Republici Austriji ) potrebno je dostaviti slijedeću dokumentaciju :   1.Obrazac A/BIH 16 - izdaje i popunjava  nadležna austrijska bolesnička kasa 2. Kopija rješenja od BH-penzije 3. Kopija prijave o stalnom boravku u Austriji 4. Kopija odjave prebivališta iz BiH za Austriju 5.Potvrda iz banke o otvorenom računu za prijem BH-penzije na adresu u Austriji 6. Odjaviti zdravstveno osiguranje u ZZO Kantona Sarajevo i vratiti zdravstvenu knjižicu   Kompletnu dokumentaciju dostaviti nadležnoj austrijskoj kasi koja navedenu dokumentaciju  uz obrazac A/BIH 16 dostavlja nadležnom Zavodu zdravstvenog osiguranja.  
Pitanje:    Sad sam u Novom srajevu al prrbacujem se u stari grad.. Pa koji papiri su mi potrebni za zdravstvenu knjizicu i gdje treba predati. Da li trebam prvo se odjaviti .
Elma, 09.11.2017
Odgovor: Promjenu podataka prijavite vašem obvezniku uplate doprinosa, osim u slučaju ako ste prijavljeni kao član. Zbog manjka podataka koje ste dali, najbolje bi bilo da se obratite u najbližu poslovnicu ZZOKS, kako bismo Vam dali adekvatnu informaciju.
Pitanje:    Poštovani, Polja u knjžici za ovjeru zdravstvene legitimacije popunjena su mi. Da li novu knjižicu neispunjenu nosim poslodavcu ili prvo dajem Vama da ispunite osnovne podatke, pa tek onda nosim je poslodavcu? Srdačan pozdrav
Ajdin, 09.11.2017
Odgovor: Knjižicu možete popuniti čitko i Vi ili Vaš obveznik uplate. doprinosa.
Pitanje:    Poštovani, kako mogu provjeriti da li sam dobila, odnosno da li mi je izrađena elektronska zdravstvena knjižica? Hvala
Nives, 09.11.2017
Odgovor: Vaša EZK nije još proslijeđena u poslovnicu za izdavanje.
Pitanje:    Postovani, posto nisam mogao za dijet uraditi neke nalaze i pretrage isti su me uputili u privatne labaratorije i receno mi je da imam pravo na refundaciju. Sto konkretno od dokumentacije trebam donijeti tj priloziti da bi mogao izvrsiti povrat sredstava lp MIrsad
Mirsad, 09.11.2017
Odgovor: Uz zahtjev za refundaciju sredstava, potrebno je priložiti: -          original fiskalni račun za predmetnu obavljenu uslugu, -          Mišljenje ljekara specijaliste iz javne zdravstvene ustanove (uputnica), a koje upućuje na potrebu obavljanja navedene medicinske usluge, -          Potvrdu da se predmetna medicinska usluga na dan obavljanja navedene usluge, nije mogla obaviti u Univerzitetskom kliničkom centru Sarajevo, zbog nedostatka reagenasa za izvedbe istih.
Pitanje:    Postovanje, Da li je moguce ovjeriti knjizicu za suprugu? Takodjer, da li je portrebna neka dodatna dokumentacija u datu svrhu? Lp,
Tarik, 02.11.2017
Odgovor: Za ovjeru zdravstvene knjižice Vam se neće tražiti nikakva dodatna dokumentacija!
Pitanje:    Postovani, zanima me kako mogu dobiti zdravstveno osiguranje ako sam redovan student a napunila sam 26 godina?
Amina, 02.11.2017
Odgovor: Kako biste ostvarili pravo na obavezno zdravstveno osiguranje kao redovan student stariji od 26. godina, neophodno je da podnesete zahtjev i priložite slijedeću dokumentaciju: Potvrdu s fakulteta  kojom dokazujete da ste redovan student, Potvrdu Porezne uprave FBiH kojom dokazujete da niste registrovani u Jedinstveni sistem, i uplatnica na iznos od 20,00 KM. Svaki naredni mjesec ste u obavezi uplaćivati lična sredstva u iznosu od 20,00 KM kao doprinos za obavezno zdravstveno osiguranje. Uplata doprinosa s dva platna naloga: jednim nalogom se uplaćuje 89,8% od navedenog iznosa tj. 17,96KM na račun UNION BANKA DD Sarajevo, broj 3380002210008593, vrsta prihoda 712193, primalac Zavod zdravstvenog osiguranja Kantona Sarajevo,  dok preostalih 10,2% od navedenog iznosa tj. 2,04 KM na račun iste banke, broj 1020500000064018, vrsta prihoda 712193, primalac Zavod zdravstvenog osiguranja i reosiguranja FBIH-izdvojena sredstva Fonda solidarnosti FBIH.  Po dobivanju rješenja, a kojem je prethodio Vaš zahtjev, neophodno je da obrazac JS3310 (Prijava uplate doprinosa za…..zdravstveno osiguranje ličnim sredstvima), koji se prilaže u atačmentu, popunite i dostavite u najbližu ispostavu ovog Zavoda radi popunjavanja i ovjere, te nakon toga dostavite (rješenje i obrazac JS3310) podnesete nadležnoj poraznoj ispostavi prema mjestu prebivališta. Nakon što podnesete navedene dokumente nadležnoj poreznoj ispostavi, a po proteku dva radna dana, neophodno je da se obratiti u jednu od ispostava Zavoda, radi ovjere zdravstvene legitimacije. Ista se kupuje u ispostavi i košta 2KM.
Pitanje:    Poštovani, dali DL ( distance learning ) studenti imaju pravo na zdravstveno osiguranje putem fakulteta ?
Nedim, 02.11.2017
Odgovor: Djeca osiguranika su zdravstveno osigurana do navršenih 15 godine, a ako su na srednjem odnosno visokom školovanju, do kraja redovnog školovanja, a najduže do navršene 26 godine života. Studij za sve cikluse može se organizovati u punom fondu sati predviđenim nastavnim planom (redovni studij) ili u fondu sati prilagođenom studentima koji nisu u mogućnosti pohađati redovni studiji (vandredni studiji I kao studij na daljinu). Slijedom navedeno, a kako ne ispunjavate uvjete, odnosno niste redovan student, nemate pravo da budete osigurani kao član porodice osiguranika. Međutim, lica koja su prema propisima o školovanju izgubila status učenika, odnosno redovnog studenta ili su prekinula redovno školovanje, zadržavaju pravo na zdravstvenu zaštitu u trajanju jedne godine od dana prekida školovanja ako su se prijavila Zavodu za zapošljavanje u roku od 30 dana od dana prekida školovanja i ako pravo  na zdravstvenu zaštitu ne mogu ostvariti po drugom osnovu.
Pitanje:    Poštovani, da li kao profesor Srednje škole u Kantonu Sarajevu, sa prebivalištem u Kantonu Sarajevo, imam pravo na plaćeno odsustvo ili bolovanje radi brige o roditelju teško oboljelom od raka. U pozitivnom, molio bih da me obavjestite u kojem propisu i kojim članom je to propisano. Unaprijed zahvalan Nedžad
Nedžad, 02.11.2017
Odgovor: Prema čl. 17.  "Pravilnika o postupku i kriterijima za utvrđivanje privremene spriječenosti za rad zbog bolesti, povrede ili drugih okolnosti" ( "Službene novine FBiH " br. 66/12), Osiguranik ostvaruje privremenu spriječenost za rad po osnovu njege oboljelog člana porodice, na prijedlog konzilijuma doktora odgovarajućih specijalnosti: - do šest (6) mjeseci - u jednoj kalendarskoj godini, računajući od prvog dana privremene spriječenosti za rad, kada se radi o njezi djeteta oboljelog od cerebralne paralize ili druge teške urođene degenerativne bolesti starosne dobi do sedam (7) godina života, - do četiri (4) mjeseca - u jednoj kalendarskoj godini računajući od prvog dana privremene spriječenosti za rad, kad se radi o njezi djeteta do 15 godina života, - do dva (2) mjeseca - u jednoj kalendarskoj godini računajući od prvog dana privremene spriječenosti za rad, kad se radi o njezi člana porodice starijeg od 15 godina života.   Potrebno je da se obratite izabranom ljekaru porodične medicine koji će postupiti u skladu sa  ustanovljenom procedurom. U konkretnom slučaju potrebno je utvrditi i pravni osnov odnosno uslove pod kojima je moguće ostvariti bolovanje zbog njege roditelja ( da li žive u zajedničkom domaćinstvu te da li osiguranik izdržava roditelja).
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50 | 51 | 52 | 53 | 54 | 55 | 56 | 57 | 58 | 59 | 60 | 61 | 62 | 63 | 64 | 65 | 66 | 67 | 68 | 69 | 70 | 71 | 72 | 73 | 74 | 75 | 76 | 77 | 78 | 79 | 80 | 81 | 82 | 83 | 84 | 85 | 86 | 87 | 88 | 89 | 90 | 91 | 92 | 93 | 94 | 95 | 96 | 97 | 98 | 99 | 100 | 101 | 102 | 103 | 104 | 105 | 106 | 107 | 108 | 109 | 110 | 111 | 112 | 113 | 114 | 115 | 116 | 117 | 118 | 119 | 120 | 121 | 122 | 123 | 124 | 125 | 126 | 127 | 128 | 129 | 130 | 131 | 132 | 133 | 134 | 135 | 136 | 137 | 138 | 139 | 140 | 141 | 142 | 143 | 144 | 145 | 146 | 147 | 148 | 149 | 150 | 151 | 152 | 153 | 154 | 155 | 156 | 157 | 158 | 159 | 160 | 161 | 162 | 163 | 164 | 165 | 166 | 167 | 168 | 169 | 170 | 171 | 172 | 173 | 174 | 175 | 176 | 177 | 178 | 179 | 180 | 181 | 182 | 183 | 184 | 185 | 186 | 187 | 188 | 189 | 190 | 191 | 192 | 193 | 194 | 195 | 196 | 197 | 198 | 199 | 200 | 201 | 202 | 203 | 204 | 205 | 206 | 207 | 208 | 209 | 210 | 211 | 212 | 213 | 214 | 215 | 216 | 217 | 218 | 219 | 220 | 221 | 222 | 223 | 224 | 225 | 226 | 227 | 228 | 229 | 230 | 231 | 232 | 233 | 234 | 235 | 236 | 237 | 238 | 239 | 240 | 241 | 242 | 243 | 244 | 245 | 246 | 247 | 248 | 249 | 250 | 251 | 252 | 253 | 254 | 255 | 256 | 257 |
© 2008 Zavod Zdravstvenog Osiguranja | legal rights | Sajt priredio Team Consulting