Kontakti
Zavod zdravstvenog osiguranja
Kantona Sarajevo
Ložionička br.2, 71 000 Sarajevo
V.D. Direktor
Mr.sci.oec.prim.spec.dr. Samir Turković
Tel. +387 33 725 200
Fax. +387 33 725 298
e-mail: info@kzzosa.ba
info telefon: +387 33 725 222

Koristeći ovu formu možete postaviti pitanje osoblju ZAVOD ZDRAVSTVENOG OSIGURANJA KANTONA SARAJEVO.Pitanje:    Postovani, od 1.6.2016 sam se zaposlio prvi put. Do tada sam bio na birou i imao sam uredno zdravstveno osiguranje. Juce sam isao da ovjerim knjizicu i rekli su mi da firma gdje radim ima duga iz 2015 i da zbog toga ne mogu mi ovjeriti. Kada cu moci ovjeriti svoju zdravstenu knjizicu? Da li je problem jer firma iz 2015 ima duga prema zdrav. I ako jeste kakve veze to ima sa mnom, obzirom da ce prema meni plata i doprinosi biti uplacivani na vrijeme. Hvala za odgovor. Denis
Denis, 24.06.2016
Odgovor: Članom 87. Zakona o zdravstvenom osiguranju («Službene novine Federacije BiH» br.30/97, 7/02 i 70/08), propisan je način i obračun uplate doprinosa za obavezno zdravstveno osiguranje, kao i obustava korištenja zdravstvene zaštite, izuzev hitne medicinske pomoći. Obvezniku uplate doprinosa, kod koga se utvrdi da nije uplatio doprinos za obavezno zdravstveno osiguranje, obustavlja se dalje korištenje zdravstvene zaštite po ovom Zakonu, izuzev hitne medicinske pomoći. Pravo korištenja zdravstvene zaštite u cijelosti uspostavlja se danom podmirenja svih dospjelih a neuplaćenih sredstava kantonalnom zavodu osiguranja u skladu sa odredbama Zakona o obligacionim odnosima.
Pitanje:    Pozdrav. Koje opcije postoje za zdravstveno osiguranje osobe koja nije zaposlen, niti na briou, nije studenat niti penzioner? Da li moze sam sebi da uplacuje osiguranje kod vas, kako i koliko kosta? Hvala u naprijed.
Adnan, 24.06.2016
Odgovor: Lica s prebivalištem na teritoriji Federacije koja imaju sredstva za izdržavanje obavezna su se osigurati na zdravstvenu zaštitu na osnovu člana 27. Zakona o zdravstvenom osiguranju u obimu utvrđenom za članove porodice osiguranika ako im se zdravstvena zaštita ne osigurava po drugom osnovu. Ova lica  ostvaruju pravo na zdravstvenu zaštitu pod uvjetom da je  doprinos uplaćen od dana prestanka svojstva osiguranika, odnosno najviše 6 mjeseci unazad. Potrebna dokumentacija: - zahtjev za priznavanje prava na zdravstveno osiguranje - CIPS-ova prijavnica, Kantona Sarajevo, - Uvjerenje iz Porezne uprave Federacije BiH da se ne nalazi u Jedinstvenom sistemu registracije kao osiguranik, -uplata doprinosa od dana prestanka svojstva osiguranika, odnosno najviše 6 mjeseci unazad, plus tekući mjesec u iznosu od 5%  na prosječnu mjesečnu bruto plaću zaposlenih na teritoriji Federacije Bosne i  Hercegovine  prema posljednjem objavljenom podatku Federalnog zavoda za statistiku. Po dostavljanju navedene dokumentacije i dokaza o uplati utvrđenog iznosa,  Zavod zdravstvenog osiguranja Kantona Sarajevo izdaje rješenje za priznavanje prava na zdravstveno osiguranje . Uz rješenje  Zavoda  osiguranik podnosi prijavu za osiguranje  ispostavi Porezne uprave po mjestu prebivališta. Ukoliko osiguranik odluči da dalje ne koristi ovaj vid osiguranja,  dužan je  u roku od 7 dana podnijeti zahtjev Zavodu radi izdavanja rješenja o prestanku osiguranja, te izdato rješenje uz odjavu osiguranja dostaviti Poreznoj upravi.
Pitanje:      Postovani, moja supruga je prijavljena na biro za zaposljavanje. Do sada je imala osiguranje preko mene kao zaposlenika jedne Sarajevske firme. Posto zbog zaposlenja u SR Njemackoj zelim sporazumno raskinuti radni odnos sa firmom da li moja supruga moze preci na osiguranje preko biroa ili postoji neki drugi nacin za ostvarivanje zdravsvenog osiguranja u BiH, unaprijed zahvalan Edin
Edin, 24.06.2016
Odgovor: Postoji mogućnost prijave vaše supruge preko Zavoda za zapošljavanje KS pod uslovima propisanim članom 19. tačka 12. Zakona o zdravstvenom osiguranju FBiH. Ukoliko imenovana ne ispunjava propisane uslove postoji prijava na obavezno zdravstveno osiguranje u skladu sa članom 27. istog zakona, kojim je propisano da lica sa prebivalištem na teritoriji Federacije koja imaju sredstva za izdržavanje, obavezna su se osigurati na zdravstvenu zaštitu u obimu utvrđenom za članove porodice osiguranika, ako im se zdravstvena zaštita ne osigurava po drugom osnovu. Lica iz stava 1 ovog člana ostvaruju pravo na zdravstvenu zaštitu pod uvjetima da je uplaćen doprinos za obavezno zdravstveno osiguranje, od dana prestanka svojstva osiguranika, odnosno najmanje šest mjeseci unazad. Na osnovu citiranog člana potrebna je uplata doprinosa za zdravstveno osiguranje za 6 mjeseci unazad i tekući mjesec.
Pitanje:    Poštovani, radi se o studentu od 21 godinu, koji je prijavljen na biro. Međutim, studiranje je zaledio, i nema osiguranje jer se nije prijavio na biro u zakonskom roku. Do koje starosne dobi djeteta može majka, kao zaposlena i osigurana osoba, prijaviti dijete na svoje zdravstveno osiguranje? Koje su opcije za zdrav. osigur. u ovom slučaju? Unaprijed hvala. Belma
Belma, 24.06.2016
Odgovor: Postoji mogućnost prijave na zdravstveno osiguranje kao člana porodice osiguranica ukoliko je dijete na redovnom školovanju a najduže do 26. godine. Potrebno je da prilikom prijave na zdravstveno osiguranje u poslovnici Zavoda, dostavite potvrdu sa fakulteta iz koje je vidljivo da dijete ima status redovnog studenta u 2015/2016 školskoj godini.
Pitanje:    Zamolio bih vas da mi objasnite šta je potrebno imati od dokumenata pored zdravstvene knjižice, da bi eventualno mogao koristiti zdravstvene usluge ugovorene između BiH i Hrvatske. Osiguranik sam ZZO KS sa uredno uplaćenim doprinosima. Prošlog ljeta sam kod pregleda djeteta u domu zdravlja Makarska informisan da postoji mogučnost pružanja urgentnih medicinskih usluga koje finansijski preuzima ZZOKS Molim Vas da me informišete koje dokumente i gdje trebam priložiti da bi moje osiguranje bilo validno tokom boravka u Hrvatskoj.
Jesenko, 24.06.2016
Odgovor: Mogućnost korištenja zdravstvene zaštite za vrijeme boravka  u inostranstvu propisana je Ugovorom o socijalnom osiguranju između Bosne i Hercegovine i Republike Hrvatske (''Službeni glasnik BiH'', br.06/01) i  Pravilnikom o uvjetima, načinu i postupku ostvarivanja zdravstvene zaštite  za vrijeme boravka  u inostranstvu (''Službene novine Federacije BiH'', br. 31/02). Navedenim propisima utvrđene su kategorije osiguranika koje imaju pravo  na zdravstvenu zaštitu  u inostranstvu, kao i uslovi za utvrđivanje ovog prava. Ugovorom je propisano  da novčana davanja odobrava nadležni nosilac prema pravnim propisima koje on primjenjuje, što podrazumjeva primjenu  članova 4. i 5. Pravilnika kojim je utvrđeno da zdravstvenu zaštitu u inostranstvu osigurana lica mogu  koristiti na teret kantonalnog zavoda zdravstvenog osiguranja samo ukoliko im je  prije odlaska  u inostranstvo izdat odgovarajući  dvojezični obrazac odnosno potvrda o pravu na korištenje zdravstvene zaštite u inostranstvu. Potvrda  obavezno sadrži podatke u kojim slučajevima, u kojem obimu i za koji period  osigurano lice može koristiti zdravstvenu zaštitu u inostranstvu. Potvrda o pravu korištenja zdravstvene zaštite u inostranstvu odnosno dvojezični obrazac  se izdaje  nakon dobivanja ocjene zdravstvenog  stanja  osiguranog lica  kojom se potvrđuje da su ispunjeni uslovi iz člana 9. Pravilnika, odnosno da osiguranik ne boluje od akutnih oboljenja  ili da ne boluje od hroničnog oboljenja  koje zahtjeva duže  liječenje, a čije trajanje je ograničeno na 30 dana u toku kalendarske godine i ne mora se koristiti cijeli period odjednom. Shodno navedenom, zahtjev za izdavanje obrasca možete podnijeti u nekoj od poslovnica Zavoda, uz koji  sem uredno ovjerene zdravstvene legitimacije treba da priložite   ljekarsko uvjerenje ili izvod iz zdravstvenog kartona a koji vam izdaje porodični ljekar.
Pitanje:    Poštovani, Kome se obratiti za informacije o bolovanju preko 42 dana, ukoliko radnik ima prebivalište u Jablanici, a firma koja mu plaća osiguranje u Ilijašu. hvala
Melina, 24.06.2016
Odgovor: Potrebno je da se obratite Zavodu kantona gdje radnik ima prebivalište.
Pitanje:    Poštovani, Zanima me koji je procedura provjere zloupotrebe bolovanja. Preduzeće u kojem radim kao drušveno odgovran kolektiv koji u potpunosti poštuje sve zakonske propise i osigurava sva prava radnika. Međutim postoji određeni broj radnika za koje postoji opravdana sumnja da zloputrebljavaju pravo na bolovanje ( svaki mjesec idu na bolovanje po nekoliko dana, odsutni su s posla duži vremenski period i bolovanje prekidaju samo da bi iskoristili pravo na godišnji odmor isl.) U skladu s tim Vas molim da mi objasnite pravilnu proceduru provjere opravdanosti bolovanja. Unaprijed zahvalan Amir
Amir, 24.06.2016
Odgovor: Poslodavac se može obratiti Zavodu molbom za    utvrđivanje činjenica koje upućuju na zloupotrebu bolovanja. Potrebno je dostaviti dostupnu dokumentaciju koja se tiče privremene spriječenosti za rad  osiguranika.
Pitanje:    Dobar dan zanima dali su Singular mini granule 4mg na esencijalnoj listi jos uvijek?I dali se mogu dobiti za djete koje ima Brohitis...Lijep pozdrav i Hvala vam
Eldina, 22.06.2016
Odgovor: Singular mini granule 4mg su dio Odluke o listi lijekova KS (esencijalna lista).
Pitanje:    od 2013.g. imam problema sa vidom na lijevom oku.Konstatovana mi je ablacija retine, i urađen je operativni zahvat na ocnoj klunici univerziteta u sarajevu.nakon 6 mjeseci vršeno je vađenje silikonskog ulja iz operisanog oka,ali je ponovo došlo do ablacije retine i opet je urađen operativni zahvat .to se ponovilo još dva puta.U julu 2015 godine izvršena je operacija vađenja sil.ulja ali je ponovno došlo do ablacije na istom(lijevom)oku i ponovna operacija u roku od 7 dana.U novembru 2015 godine doslo je do reablacije retine lijevog oka i povno sam operisan na KC sarajevo.u januaru 2016 godine na pregledu u "privatnoj očnoj klinici"(ljekar koji me godinama vodio na ocnoj klunici KC univerziteta u sarajevu više ne radi na istoj)ustanovljena je bulozna promjena na rožnici lijevog oka i medikamentno liječenje koje nije dalo rezultata, i preporucena je operacija transplantacije rožnice na klinici u Belgiji. nosilac sam zdravstvenog osuranja ,pa me interesuje da li imam pravo na refundiranje dijela troškova transplantata , hospitalizacije i operacije na klinici u Belgiji, i koje su procedure.Napominjem da sam dobio predračun za uplatu transplantanta i po izvrsenju uplate odredit će se termin za hospitalizaciju i operaciju i predračun za uplatu istih. unaprijed zahvalan na brzom odgovoru :osiguranik Kenan
Kenan, 22.06.2016
Odgovor: Zavod zdravstvenog osiguranja KS refundira sredstva za liječenje u inostranstvu preko Komisije za liječenje u inostranstvu.Zahtjev za refundaciju sredstava predate na protokol Zavoda naslovljeno na pomenutu komisiju.Uz zahtjev priložiti medicinsku dokumentaciju gdje je indiciran operativni zahvat,izjavu UKCUS-a da se pomenuti zahvat ne radi u toj ustanovi potpisan od strane generalne direktorice,te  originalni račun sa klinike u Belgiji gdje je izvršena usluga.Rješenje komisije ćete dobiti na kućnu adresu.                   
Pitanje:    Poštovani, moja majka je dijabetičar i prima 4x dnevno inzulin Levemir i Novorapid. 24.06.2016. godine treba da putuje kod sina u Norvešku do 20.08.2016. godine i problem je inzulin tj. kako da dobije dovoljnu količinu inzulina za taj period. 13.6.2016. godine je podigla redovno sledovanje. Molim vas za što hitniji odgovor da bi smo imali dovoljno vremena da joj obezbjedimo dovoljne doličine lijekova za 2 mjeseca. Puno vam hvala.
Samira, 22.06.2016
Odgovor: Odlukom o listi lijekova KS definisano je i propisivanje količine lijeka na recept,te ovlašteni ljekar propisuje količinu lijeka dovoljnu za 30 dana upotrebe.
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50 | 51 | 52 | 53 | 54 | 55 | 56 | 57 | 58 | 59 | 60 | 61 | 62 | 63 | 64 | 65 | 66 | 67 | 68 | 69 | 70 | 71 | 72 | 73 | 74 | 75 | 76 | 77 | 78 | 79 | 80 | 81 | 82 | 83 | 84 | 85 | 86 | 87 | 88 | 89 | 90 | 91 | 92 | 93 | 94 | 95 | 96 | 97 | 98 | 99 | 100 | 101 | 102 | 103 | 104 | 105 | 106 | 107 | 108 | 109 | 110 | 111 | 112 | 113 | 114 | 115 | 116 | 117 | 118 | 119 | 120 | 121 | 122 | 123 | 124 | 125 | 126 | 127 | 128 | 129 | 130 | 131 | 132 | 133 | 134 | 135 | 136 | 137 | 138 | 139 | 140 | 141 | 142 | 143 | 144 | 145 | 146 | 147 | 148 | 149 | 150 | 151 | 152 | 153 | 154 | 155 | 156 | 157 | 158 | 159 | 160 | 161 | 162 | 163 | 164 | 165 | 166 | 167 | 168 | 169 | 170 | 171 | 172 | 173 | 174 | 175 | 176 | 177 | 178 | 179 | 180 | 181 | 182 | 183 | 184 | 185 | 186 | 187 | 188 | 189 |
© 2008 Zavod Zdravstvenog Osiguranja | legal rights | Sajt priredio Team Consulting