Kontakti
Zavod zdravstvenog osiguranja
Kantona Sarajevo
Ložionička br.2, 71 000 Sarajevo
Generalni direktor:
Dr.sci. Kenan Crnkić, dipl. oec.
Tel. +387 33 725 200
Fax. +387 33 725 298
e-mail: info@kzzosa.ba
info telefon: +387 33 725 222

Koristeći ovu formu možete postaviti pitanje osoblju ZAVOD ZDRAVSTVENOG OSIGURANJA KANTONA SARAJEVO.Pitanje:    Poštovani, da li imam pravo na zdravstveno osiguranje ako ga nisam platio baveći se privatnim poslom (ostao sam dužan 1 godinu) a sada radim u privatnoj firmi koja to uredno plaća.
Aleks, 26.02.2015
Odgovor: Ukoliko ste za vrijeme radnog odnosa bili direktor ili vlasnik društva, a isti su isključivo ovlašteni i odgovorni da u ime i za račun društva kao obveznika uplate doprinosa poduzimaju sve pravne radnje, a niste redovno plaćali doprinose za zdravstveno osiguranje nemate pravo na ovjeru zdravstvene legitimacije. Pravne posljednice neuplate doprinosa na ime obaveznog zdravstvenog osiguranja predviđene su članom 87. stava 2. Zakona o zdravstvenom osiguranju FBiH, kojim je propisano da se obvezniku uplate doprinosa kod kojeg se utvrdi da nije uplatio doprinos, obustavlja dalje korištenje zdravstvene zaštite, izuzev hitne medicinske pomoći. Pravo korištenja zdravstvene zaštite u cjelosti se uspostavlja sa danom podmirenja svih dospjelih a neuplaćenih sredstava kantonalnom zavodu osiguranja u skladu sa odredbama Zakona o obligacionim odnosima. Trenutno provodimo akciju plaćanja duga za privredne subjekte, tj plaća se dug u ratama a vama se omogućava ovjera zdravstvene legitimacije. Ukoliko ste zainteresovani za ovaj vid otplate duga, molimo da nam ostavite Vaše podatke, kako bismo Vas kontaktirali za dalje informacije i sustrete.
Pitanje:    Postovani, molim vas za informaciju, a radi se o sljedecem. Prije tri mjeseca sam imala prekid trudnoce jer je TORCH analizom ustanovljena infekcija Rubeolom. Sada, zbog planiranja nove trudnoce, trebam ponoviti TORCH analizu, ali u KCUS nemaju reagense za to, i ne znaju kada ce imati, jer se radi o politickom pitanju. Moje pitanje je ako bih ja uradila ovaj nalaz u privatnoj ordinaciji (a moram ga uraditi dva puta u razmaku od 15 dana) da li bi mogla sredtsva refundirati od KZZO-a?. Hvala na odgovoru. Pozdrav, Amela
Amela, 26.02.2015
Odgovor: Da biste ostvarili pravo na refundaciju potrebno je da uz zahtjev dostavite konzilijarno mišljenje ljekara KCU Sarajevo i potvrdu KCU Sarajevo da se predmetna analiza ne može obaviti na istoj klinici, kao i razlog nemogućnosti obavljanja iste, te originalni fiskalni račun.
Pitanje:    Postovani, zanima me da li je moguce podnijeti zahtjev za refundaciju troskova za injekciju Rogham?
Elma, 26.02.2015
Odgovor: Zavod zdravstvenog osiguranja KS refundira sredstva utrošena za Rogham amp.
Pitanje:    Moj otac zivi u Hrvatskoj I nastanjen je u Hrvatskoj, penziju prima od BIH pa ga tako smatraju zdravstvenim osiguranikom Bosne. On bi trebao da izvadi eurosku zdravstvenu karticu za zdravsveno osiguranje kod putovanja u zemlje europske zajednice. Kako se to moze ostavariti ? Pokusao je izvaditi EU karticu u Hrvatskoj ali je obavijesten da EU karticu noze izdati samo nadlezna zemlja osiguranika. takodje placa dopunsko zdravsveno osiguranje u hrvatskoj ? Hvala
Žaklina, 25.02.2015
Odgovor: Molimo Vas da dostavite ime i prezime Vaseg oca kako bi provjerili kako je osiguran i po kom osnovu, a što se tiče evropske kartice to završavate u zemlji čiji ste državljanin i u kojoj imate stalno prebivalište .
Pitanje:    Prebivaliste mi je u Sarajevu i tu imam zdravstveno osiguranje,zena mi je prijavljena u Konjicu i ona ne radi i nema zdravstveno osiguranje. Interesuje me da li postoji mogucnost da je prijavim na svoje osiguranje i ako postoji ta mogucnost da mi pojasnite sta mi sve treba od papirologije da to zavrsim. I naravno koje ce ona osiguranje imati jel od KS ili HNK. Unaprijed hvala.
Sanjin, 25.02.2015
Odgovor: Pravo na zdravstvenu zaštitu, odnosno obavezno zdravstveno osiguranje se ostvaruje na osnovu prebivališta lica a u skladu sa Pravilnikom o načinu uplate javnih prihoda budžetskih i vanbudžetskih fondova na teritoriji Federacije BiH, («Sl.novine Federacije BiH» br.35/13). Istim  je propisano da zakonski obveznik uplate doprinosa, doprinose za zdravstveno osiguranje  uplaćuje prema mjestu prebivališta lica na račun kantonalnih zavoda. Shodno navedenom da bi Vaša supruga imala pravo na obavezno zdravstveno osiguranje kao član porodice osiguranika potrebno je da reguliše prebivalište u Kantonu Sarajevo. Ukoliko se odluči da prijavi prebivalište u Kantonu Sarajevo potrebna je slijedeće dokumentacija: obrazac ZO1 popunjen od strane vaše firme u kojoj ste zaposleni i isti se podnosi u nekoj od poslovnica Zavoda zdravstvenog osiguranja Kantona Sarajevo. Uz isti je potrebno dostaviti vjenčani list, uvjerenje Porezne uprave u kojem je navedeno da se  supruga ne nalazi u JS registracije kao osigurano lice i ličnu kartu. Ovim načinom osiguranja stiče pravo na zdravstvenu zaštitu u Kantonu Sarajevo. Inače u suprotnom potrebno je da se obrati Područnom uredu  Zavoda zdravstvenog osiguranja u Konjicu i informiše se koja je mogućnost ostvarivanja prava na obavezno zdravtveno osiguranje.
Pitanje:    Poštovani, Molim Vas da mi date odgovor na ovo pitanje. Naime moja sestra je živjela u braku sa svojim mužem sve do 2010. godine. Kako je njen muž bio uposlen ona je preko njega ostvarivala pravo na zdravstveno osiguranje. Gdoine 2010 bez njenog znanja na neki način njen bivši muž je završio razvod braka i ona je rješenje o razvodu dobila par mjeseci nakon što je razvod završen. Nakon razvoda braka njen bivši muž je otišao u penziju i bju je odjavio sa zdravstvenog osiguranja a ona ni o tome nije bila obavještena. Putem suda je dobila pravo da je bivši muž izdržava u mjesečnom iznosu od 250 KM. Interesuje ma da li na neki način može ostvariti pravo na zdravstveno osiguranje jer je jako lošeg zdravlja a ima 52 godine i ima jedno žensko dijete koje je udato i ona ne radi. Nadam se da ćete mi dati odgovor i unaprijed hvala.
Mujo, 25.02.2015
Odgovor: Članom 21 Zakona o zdravstvenom osiguranju utvrđeno je da je supružnik zdravstveno osiguran  kao razvedeni supružnik koji je sudskom odlukom stekao pravo na izdržavanje, ako je u vrijeme razvoda bio stariji od 45 godina (žena) odnosno 60 godina (muškarac) Supružnik koji je u vrijeme razvoda bio mlađi od 45 godina odnosno 60 godina produžuje pravo korištenja prava iz obaveznog zdravstvenog osiguranja, ako je trajno i potpuno nesposoban za rad saglasno propisima o penzijsko invalidskog osiguranja. Shodno navedenom, kako je bivši muž vaše sestre ostvario pravo na penziju, obratite se kantonalnom zavodu penzijsko invalidskog osiguranja radi dobivanja  informacija u vezi prava vaše sestre na obavezno zdravstveno osiguranje, obzirom da je suprug izdržava.
Pitanje:    Dana 5.2.2015 godine izvršen mi je pregled Doppler UZV velikih ekstrakranijalnih arterija.Utvrdjena je karotidna ateroskleroza sa evidentnom progresijom stenoze u korijenu desne ACI - AKTUALNI PROCJENJENI STUPANJ STENOZE JE 70 DO 80 %.Perzistiraju blaže smetnje cirkulacije u smislu povišene rezistencije u vertebrobazilarnom slivu.Dana 10.02.2015 godine,bio sam u posjeti u Tuzli,kada mi je iznenada pozlilo ( nesvjstica sa bolovima u predjelu desne karotide ),a radi porijekla navedenih manifestacija,morao sam biti HITNO OPERISAN,što je i učinjeno 11.02.2015 godine u Centru za srce BiH ,TUZLA.Operaciju sam platio KM 6.071,10 ( POZAJMIO PARE OD PRIJATELJA !!)Penzioner sam i redovno sam zdravstveno osiguran.Želim podnijeti zahtjev za refundiranje isplačenog iznosa,pa me interesuje šta je sve potrebno kompletirati od dokumenta uz zahtjev za refundiranje isplačenog iznosa?
Anton, 25.02.2015
Odgovor: Klinički centar Tuzla trebao se obratiti Zavodu zdravstvenog osiguranja KS te tražiti saglasnost za Vaše liječenje u skladu sa potpisanim međukantonalnim sporazumom.Ukoliko je KC Tuzla ispoštovao potpisani sporazum Zavod će refundirati sredstva utrošena za Vaše liječenje.
Pitanje:    Postovanje, Htio bih da vas pitam kako se mogu opet vratiti na zdravstveno osiguranje ? Bio sam skinut sa biroa 6 mjeseci, ali ne mogu da vratim zdravstveno osiguranje. Molio bih da me uputite. Hvala unaprijed.
Zijad, 24.02.2015
Odgovor: Prije svega treba da se obratite biro za zapošljavanje kod kojeg ste prijavljeni, kako bi se informisali o mogućnosti ostvarivanja prava na obavezno zdravstveno osiguranje preko njih. U slučaju da ne postoji zakonska mogućnost  osiguranja preko biro, pravo na obavezno zdravstveno osiguranje možete ostvariti u skladu sa članom 27. Zakona o zdravstvenom osiguranju („Sl.novine Federacije BiH“  br.30/97, 7/02, 70/08 i 48/11) kojim je propisano da lica s prebivalištem na teritoriji FBiH, koja imaju sredstva za izdržavanje, obavezna su se osigurati na zdravstvenu zaštitu u obimu utvrđenom za članove porodice osiguranika, ako im se zdravstvena zaštita ne osigurava po drugom osnovu. Pravo na zdravstvenu zaštitu se ostvaruje pod uvjetima da je uplaćen doprinos za obavezno zdravstveno osiguranje od dana prestanka svojstva osiguranika, odnosno najmanje 6 mjeseci unazad.
Pitanje:    Pozdrav jeli mi možete objasniti koja je sad procedura oko zdravstvenog liječenja,mama mi je imala pravo na liječenje preko oca i sad je otac umro mada je i on imao liječenje preko biroa,a mama nije zaposlena.
Nihad, 24.02.2015
Odgovor: Članom 21. tačka1.   Zakona o zdravstvenom osiguranju  je utvrđeno  slijedeće: Supružnik je zdravstveno osiguran kao supružnik umrlog osiguranika, koji nakon smrti supružnika nije stekao pravo na porodičnu penziju jer nije navršio određene godine života, ako je u vrijeme smrti supružnika bio stariji od 40 godina (žena) odnosno 55 godina (muškarac).Supružnik mlađi od 40 godina  odnosno 55 godina, ukoliko propisima o penzijsko-invalidskom osiguranju nije drugačije regulirano, produžava korištenje prava iz obaveznog zdravstvenog osiguranja dok je prijavljen zavodu za zapošljavanje, ako se istom prijavio u roku od 90 dana nakon smrti supružnika. Shodno navedenom potrebno je da se majka javi biro za zapošljavanje u kojem je otac bio prijavljen.
Pitanje:    Postovanje , prije mjesec dana izbrisana sam sa evidencije na birou za zaposljavanje , zbog neredovnog javljanja , i s tim izgubila pravo na zdravstveno osiguranje . Imam 25 godina , vandredan sam student , otac je zaposlen i uplacuju mu se doprinosi majka je penzionerka . molim vam da mi napisete da li bi ja mogla biti ikako osigurana preko roditelja , ili bilo koji drugi nacin da se zdravstveno osiguram. unaprijed hvala
Derviša, 24.02.2015
Odgovor:     U skaldu sa odredbama Zakona o zdravstvenom osiguranju i to člana 22 kojim je propisano da su djeca osiguranika zdravstveno osigurana do navršene 15 godine, a ako su na srednjem ili visokom školovanju, do kraja redovnog školovanja, a najduže do navršene 26 godine života. Postoji mogućnost da se prijavite na zdravstveno osiguranje u skladu sa odredbama člana 27 Zakona o zdravstvenom osiguranju kojim je propisano da lica sa prebivalištem na teritoriji Federacije koja imaju sredstva za izdržavanje, obavezna su se osigurati na zdravstvenu zaštitu u obimu utvrđenom za članove porodice osiguranika, ako im se zdravstvena zaštita ne osigurava po drugom osnovu.   Lica iz stava 1 ovog člana ostvaruju pravo na zdravstvenu zaštitu pod uvjetima da je uplaćen doprinos za obavezno zdravstveno osiguranje, od dana prestanka svojstva osiguranika, odnosno najmanje šest mjeseci unazad. Na osnovu citiranog člana potrebna je uplata doprinosa za zdravstveno osiguranje za 6 mjeseci unazad i tekući mjesec. Mjesečna uplata navedenih doprinosa iznosi 5 % od prosječne bruto plaće isplaćene na području Federacije BiH prema posljednjem objavljenom podatku Federalnog Zavoda za statistiku.
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50 | 51 | 52 | 53 | 54 | 55 | 56 | 57 | 58 | 59 | 60 | 61 | 62 | 63 | 64 | 65 | 66 | 67 | 68 | 69 | 70 | 71 | 72 | 73 | 74 | 75 | 76 | 77 | 78 | 79 | 80 | 81 | 82 | 83 | 84 | 85 | 86 | 87 | 88 | 89 | 90 | 91 | 92 | 93 | 94 | 95 | 96 | 97 | 98 | 99 | 100 | 101 | 102 | 103 | 104 | 105 | 106 | 107 | 108 | 109 | 110 | 111 | 112 | 113 | 114 | 115 | 116 | 117 | 118 | 119 | 120 | 121 | 122 |
© 2008 Zavod Zdravstvenog Osiguranja | legal rights | Sajt priredio Team Consulting