Zavod zdravstvenog osiguranja
Kantona Sarajevo
Zavod zdravstvenog osiguranja
Kantona Sarajevo

Pitanja osiguranika


 
Ako posjeduju EZK, staru zdravstvenu knjižicu osiguranici ne trebaju ovjeravati niti nositi uz EZK. Sve potrebne podatke sadrži EZK. 
Za refundaciju bolovanja preko 42 dana pravno lice predaje sljedeću dokumentaciju Ispostavi ZZO KS ,a prema sjedištu firme Općine kojoj pripada: 1. Zahtjev treba da sadrži: tačan naziv i adresa podnositelja, ukupan iznos koji potražuje, broj žiro računa na koji će se izvršiti povrat novčanih sredstava, svojeručno potpisan i ovjeren od strane ovlaštenog lica. 2. Izvještaj o bolovanju (doznake) koje su u cjelosti popunjene, potpisane i ovjerene pečatom od strane ovlaštenih lica (izabranog ljekara, zdravstvene ustanove i poslodavca). 3. Obrazac NPL-1 u tri primjerka . Prilažu se popunjena, potpisana i ovjerena pečatom od strane ovlaštenog lica.Kupuje se isključivo na blagajnama bilo koje Ispostave ZZO KS. 4. Obrazac ZO-PL –Potvrda o neto isplaćenoj plaći, popunjava se i dostavlja za osiguranika za kojeg se podnosi Zahtjev .Na obrascu se navodi plaća prethodnog mjeseca prije prvog dana otvaranja bolovanja. Navedeni obrazac mora biti popunjen i potpisan od strane ovlaštenog lica i ovjeren pečatom podnosioca. Kupuje se isključivo na blagajnama bilo koje Ispostave ZZO KS. 5. Specifikacija isplaćenih plaća za mjesec za koji se potražuje naknada (obrazac 2001) 
Kod najniže plaće, ispod 450 KM ,za refundaciju do 23.06.2016.g. koristi se satnica 2,05. Nakon tog perioda ,maksimalna satnica je 2,31 . Rok za podnošenje Zahtjeva za refundaciju je 5 godina. 
Obratite se pismenim zahtjevom našoj pravnoj službi putem protokola. 
Ukoliko obveznik doprinosa uredno ne vrši uplate doprinosa, nadležna služba će onemogućiti korištenje iste.

Imate pitanje za Zavod ili ste u nedoumici?

Ili postavite pitanje i naši će zaposlenici odgovoriti u najkraćem roku.Imate pitanje za Zavod ili ste u nedoumici?

Ili postavite pitanje i naši će zaposlenici odgovoriti u najkraćem roku.Kontakti

Zavod zdravstvenog osiguranja
Kantona Sarajevo
Ložionička br.2.
71000 Sarajevo

Prikaži upute  


INFORMACIJE

E: info@kzzosa.ba

T: +387 33 725 200

T: +387 33 725 284

F: +387 33 725 252

DIREKTOR

Mr.sci.oec.prim.spec.dr. Samir Turković

T: +387 33 725 207

Mapa poslovnica  

Kontakt  


Status
Provjerite status vaše elektronske zdravstvene kartice Zavoda zdravstvenog osiguranja Kantona Sarajevo
 

 


Anketa
Ocijenite kvalitetu informacija na portalu Zavoda zdravstvenog osiguranja Kantona Sarajevo
 

 


Anketa
Ocijenite kvalitetu informacija na portalu Zavoda zdravstvenog osiguranja Kantona Sarajevo
 

 


Status
Provjerite status vaše elektronske zdravstvene kartice Zavoda zdravstvenog osiguranja Kantona Sarajevo
 

 


Kontakti

Zavod zdravstvenog osiguranja
Kantona Sarajevo
Ložionička br.2.
71000 Sarajevo

Prikaži upute  


INFORMACIJE

E: info@kzzosa.ba

T: +387 33 725 200

T: +387 33 725 284

F: +387 33 725 252

DIREKTOR

Mr.sci.oec.prim.spec.dr. Samir Turković

T: +387 33 725 207

Mapa poslovnica  

Kontakt