Kontakti
Zavod zdravstvenog osiguranja
Kantona Sarajevo
Ložionička br.2
71 000 Sarajevo

Tel. +387 33 725 200
Fax. +387 33 725 298
e-mail: info@kzzosa.ba
info telefon:
+387 33 725 222
Poslovnice
© 2008 Zavod Zdravstvenog Osiguranja | legal rights | Sajt priredio Team Consulting